Schoolgebouwen

x

Afgeronde projecten: ▪ Nieuwbouw Matthiasschool; ▪ Nieuwbouw Heliomare College; ▪ Nieuwbouw De Wegwijzer; ▪ Nieuwbouw De Spinaker VSO; ▪ Uitbreiding ’t Baeken 1 i.v.m. fusie basisschool de Gondelier. Nog niet afgeronde projecten: ▪ Vervanging noodbouw ’t Baeken 1 – in uitvoering; ▪ Renovatie De Fontein – het Programma van Eisen wordt opgesteld en de kostenramingen zijn gemaakt; ▪ Renovatie Kardinaal de Jong – beschikking verkregen (wacht op renovatie De Fontein); ▪ Nieuwbouw Vroonermeer (De Lispeltuut en De Vroonermeerschool) – in uitvoering, oplevering voorzien in 2022.

x

x

x