Ripping-Bunnikfonds

Het Ripping-Bunnikfonds is een fonds voor inwoners van de gemeente Alkmaar.

Het is voor inwoners niet genoeg geld hebben voor (extra) studiekosten. Maar ook voor (extra) kosten die gemaakt worden vanwege een beperking.

Voorwaarden bij een aanvraag voor studiekosten:

 • Het fonds is er voor jongeren in het middelbaar en hoger onderwijs tot 20 jaar.
 • De ouders van de jongere zijn nog onderhoudsplichtig. Dat betekent dat zij nog verantwoordelijk zijn voor de kosten van hun kind.
 • De student woont nog thuis. Woont de student onvrijwillig zelfstandig (b.v. vanwege problemen thuis)? En kunnen de ouders hem/haar niet financieel ondersteunen? Dan kan de student zelf een aanvraag indienen (met als enig doorgegeven inkomen dat van de student). 
 • De aanvrager woont een jaar of langer in de gemeente Alkmaar.
 • Er is geen andere bijdrage in de studiekosten zoals: DUO; Bijzondere Bijstand en het UWV (bij aanvraag scholing die nodig is om ander werk te vinden). 
 • De aanvraag moet echt voor de studie zijn. Bijvoorbeeld voor studiemateriaal als boekengeld, stethoscoop of een laptop.
 • Er is geen bijdrage mogelijk voor kosten als collegegeld, vervoer of een niet-verplichte excursie, geld voor opleidingen buiten het standaard aanbod (dus anders dan LBO; MBO; HBO of universitaire studies).  
 • Als inkomensnorm voor de ouders/de ouder waar de jongere woont, geldt 120% van de bijstandsnorm (netto, exclusief vakantietoeslag). Vind hier actuele bijstandsnormen op de website van Rijksoverheid.

 

Voorwaarden voor de toekenning bij een aanvraag voor inwoners met een beperking

 • Het fonds is er (ook) voor mensen met een beperking. 
 • Er geldt geen leeftijdscriterium. 
 • De aanvraag moet te maken hebben met de beperking die iemand heeft (bijvoorbeeld een sportrolstoel). 
 • De aanvrager woont een jaar of langer in de gemeente Alkmaar 
 • Er is geen andere bijdrage in de kosten zoals de ziektekostenverzekering of de Wmo en Bijzondere Bijstand. 
 • Als inkomensnorm voor de aanvrager met een beperking geldt 120% van de bijstandsnorm (netto, exclusief vakantietoeslag). Vind hier actuele bijstandsnormen op de website van Rijksoverheid.

Hier vindt u het reglement van het Ripping-Bunnikfonds.

De voorwaarden kunnen niet tot in detail worden omschreven. Daarom is het goed om bij twijfel vooraf te overleggen met de beheerder van het fonds. U weet dan of een aanvraag kans van slagen heeft. Stuur daarvoor een mail naar fondsenbeheer-nkl@meewering.nl

De aanvraag voor een bijdrage gaat via een medewerker van een hulpverlenende organisatie.

Dit kan bijvoorbeeld een Jeugd & Gezinscoach zijn of een maatschappelijk werker.

Deze aanvrager kan het aanvraagformulier opvragen door een e-mail te sturen naar fondsenbeheer-nkl@meewering.nl.

 • Heeft u vragen over de regeling?

Neem dan contact op met een medewerker minimabeleid van de gemeente. Het telefoonnummer is 14.072

 • Twijfelt u of u aanspraak maakt op het fonds?

Neem dan contact op met de beheerder van het fonds. Met MEE & de Wering via fondsenbeheer-nkl@meewering.nl.

 • Heeft u een vraag over al toegestuurde aanvraagformulieren aan MEE & De Wering?

Stuur dan een e-mail naar: fondsenbeheer-nkl@meewering.nl.