Taalles, rekenles en computerles

Voor volwassen inwoners is er een aantal opleidingen op het gebied van Nederlandse taal, rekenen en computerles. Bijvoorbeeld om eerder geleerde vakken op te frissen.

ROC Kop van Noord-Holland, Telefoon: 0223-611200, info@rockopnh.nl 

Taalhuis Alkmaar, Telefoon: 072-5156644, taalhuisalkmaar@bknw.nl.

De meeste lessen zijn gratis, soms wordt er een kleine bijdrage gevraagd.