Toezicht en handhaving kinderopvang

De gemeente Alkmaar houdt de kwaliteit van de kinderopvang bij. Dit doen wij samen met de GGD Hollands Noorden.

De GGD bekijkt of de kinderopvang aan de eisen voldoet. En stelt een inspectierapport op. Deze rapporten zijn terug te vinden via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Houdt een kinderopvangvoorziening zich niet aan de eisen en regels? Dan kan de gemeente actie ondernemen. De overtreding(en) worden dan gestopt of bestraft.

De stappen die het College van burgemeester en wethouders kunnen nemen staan beschreven. U vindt ze onder de uitklap Meer informatie.

Heeft u een klacht over het kinderdagverblijf? Of over de buitenschoolse opvang, de gastouderopvang of het gastouderbureau van uw kind?

Meld uw klacht dan eerst bij de opvang zelf. Alle instellingen voor kinderopvang zijn verplicht een klachtenregeling te hebben. Informatie over de regeling krijgt u bij de instelling.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht ook doorgeven aan de afdeling Inspectie & Hygiëne van de GGD Hollands Noorden. U bereikt hen via telefoonnummer 088 01 00 549 of stuur een mail naar inspecties@ggdhollandsnoorden.nl.

U kunt uw klacht ook doorgeven aan de gemeente Alkmaar via telefoonnummer 14 072 of een e-mail naar LRK@alkmaar.nl.