Extra schoolverlof

Extra schoolverlof is verlof op schooldagen, dus buiten de vakantie om. Bijvoorbeeld verlof is verlof vanwege een verhuizing, bruiloft of vakantie.

De schooldirectie kan soms toestemming geven voor extra schoolverlof

  • Bij huwelijk van bloedverwanten of aanverwanten
  • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum
  • viering van het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloedverwanten of aanverwanten
  • overlijden of een ernstige ziekte van bloedverwanten of aanverwanten
  • verhuizing van uw gezin
  • sommige religieuze feestdagen (na overleg met directeur)

Schoolverlof van meer dan 10 dagen

De leerplichtambtenaar beslist over verlof van meer dan 10 dagen. Dan gaat het om belangrijke redenen. Dit kan nooit vakantieverlof zijn.

De schooldirecteur kan maximaal 10 dagen extra vakantieverlof verlenen. Dit vakantieverlof mag nooit in de eerste twee weken van een schooljaar zijn.

Voorwaarden voor extra vakantieverlof

U kunt vanwege uw werk (of het werk van uw partner) tijdens geen enkele schoolvakantie met uw gezin op vakantie gaan. Dit moet dan komen door uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u seizoensgebonden werk heeft of uw werk piekdruktes heeft tijdens alle schoolvakanties.

Werkt u in loondienst?

Dan heeft u een werkgeversverklaring nodig. Bij twijfel kan er ook om een verklaring van een accountant gevraagd worden.

Werkt u als zelfstandige?

Dan heeft u een verklaring van uw accountant nodig waaruit blijkt dat u grote financiële risico’s loopt als u toch in een schoolvakantie op vakantie gaat.

Het aanvraagformulier extra schoolverlof moet door u en door de directeur van school ondertekend worden. U kunt het op school krijgen.