Taalles, rekenles en computerles

Wilt u leren op het gebied van Nederlandse taal, rekenen of computers? Bijvoorbeeld om eerder geleerde vakken op te frissen?

Voor volwassen inwoners is er een aantal opleidingen in gemeente Alkmaar.

ROC Kop van Noord-Holland, Telefoon: 0223-611200, info@rockopnh.nl 

Taalhuis Alkmaar, Telefoon: 072-5156644, taalhuisalkmaar@bknw.nl.

De meeste lessen zijn gratis. Soms wordt er een kleine bijdrage gevraagd.