Kwijtschelding kosten identiteitskaart

Heeft u recht op kwijtschelding van de gemeentebelastingen? Dan heeft u ook recht op kwijtschelding voor de kosten van uw identiteitskaart.

Neem bij het aanvragen van uw identiteitskaart het bewijs van recht op kwijtschelding gemeentebelasting mee. Dan hoeft u niet te betalen.

Lees hier meer: Kwijtschelding gemeentelijke belasting – Cocensus.

DigiD Logo

Teruggaaf kosten identiteitskaart.

Aanvragen
  • U heeft geen geldig Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart.
  • U vraagt niet gelijktijdig een Nederlands paspoort aan.
  • Uw identiteitsdocument verloopt binnen acht weken.

Bij verlies of diefstal kunt u nog één keer een gratis identiteitskaart krijgen. Alleen als u nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

U kunt uw geld terugvragen. Gebruik ons online formulier:

Teruggaaf kosten identiteitskaart aanvragen met DigiD.