Woo-verzoek (voorheen Wob-verzoek)

Informatie zelf opzoeken

We maken zelf al veel informatie openbaar over ons beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via onze website(s), huis-aan-huis bladen, persberichten, raadstukken, bestuur stukken, etc. Kunt u de informatie die u zoekt niet vinden? Doe dan een informatieverzoek of een WOO-verzoek.

Een informatieverzoek doen of een Woo-verzoek?

Een informatieverzoek

Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. U hebt de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of voor een bezwaarprocedure. De informatie die we u sturen maken we niet openbaar. Een Woo-verzoek wordt wél openbaar.

Voor een informatieverzoek vult u het online formulier in: online contactformulier invullen.

Een Woo-verzoek

Een Woo-verzoek doet u als:

 • u informatie wilt die gaat over een taak van de gemeente;
 • u informatie wilt over een organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente;
 • u uw eigen dossier, uw bedrijfsdossier of het dossier van overleden familieleden wilt bekijken;
 • u informatie wilt voor het doen van onderzoek. Dit is alleen mogelijk voor onderzoekers. Zij kunnen documenten bekijken waarin de informatie niet onleesbaar is gemaakt, tenzij het gaat om de persoonsgegevens van ambtenaren. Die zijn wel onleesbaar gemaakt.

Bedenk vooraf welke soort informatie u wilt opvragen via het Woo-verzoek. Dan kunnen wij u sneller helpen. Het aanvraagformulier voor een Woo-verzoek vindt u in het uitklapmenu verder op deze pagina.

Advies vragen aan de contactpersoon Woo

Bel 14 072 en vraag naar de Woo-contactpersoon voor advies of uitleg als u:

 • twijfelt tussen een informatieverzoek of een Woo-verzoek;
 • wilt weten welke informatie bij de gemeente aanwezig is;
 • wilt weten hoe u informatie kunt opvragen bij de gemeente.

Vermeld in het Woo-verzoek altijd:

 • dat het gaat om een Woo-verzoek;
 • wat is het onderwerp van het Woo-verzoek (over welk publieke taken het gaat);
 • om welke of wat voor soort documenten het gaat;
 • over welke periode het gaat;
 • uw contactgegevens en handtekening;
 • Hoe u de documenten wilt ontvangen.

Een Woo-verzoek kunt u op 2 manieren aanvragen.

Online

Voor inwoners met een DigiD
Voor ondernemers met Eherkenning

Per brief

Het verzoek stuurt u aan:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

 

Uw aanvraag wordt geregistreerd en bekeken op haalbaarheid. Bij akkoord wordt er nog gekeken naar de mogelijke termijn waarin dit haalbaar is. Wij beslissen binnen 4 weken op uw verzoek.
Deze termijn kan zo nodig worden verlengd. In dat geval krijgt u hierover schriftelijk uitleg vóórdat de eerste 4 weken voorbij zijn.
Wijzen wij uw verzoek af? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

De informatie kunnen wij op verschillende manieren aan u geven. Zo kunt u een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kunnen wij u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Bij het toewijzen van uw verzoek maken wij de betreffende informatie openbaar. Het kan zijn dat hiermee ongewild informatie over uzelf of andere partijen openbaar worden gemaakt. De gemeente heeft het recht om binnengekomen Woo-verzoeken en de openbaar gemaakte stukken te publiceren op de website.

 

Wanneer er kopieën gemaakt moeten worden voor uw Woo-verzoek, dan kost dit per A4-bladzijde € 0,55. Wij berekenen geen kosten als de stukken digitaal beschikbaar zijn.