Handtekening legaliseren

U kunt uw handtekening onder een document laten legaliseren. U ondertekent dan het document waar een gemeenteambtenaar bij is. Met een stempel op het document bevestigen wij dat het uw handtekening is.

U vraagt een legalisatie aan door een afspraak te maken. Hulp nodig bij uw digitale aanvraag of melding? Bezoek dan de pagina Digivangnet.

(Helaas werkt het afsprakensysteem niet bij iedereen even goed. Hier wordt aan gewerkt. Mocht het u niet lukken om online een afspraak te maken, bel dan 14 072.)

€ 14,20

  • Uw pinpas. U betaalt direct bij de aanvraag.
  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Het document waarvoor u een legalisatie van uw handtekening nodig heeft.
  • Als u logies verstrekt aan iemand die vanuit een visumplichtig land Nederland wil bezoeken.
  • Als u garant staat voor iemand die vanuit een visumplichtig land Nederland wil bezoeken. (Garantverklaring.)
  • Als u een belangrijk document naar het buitenland wilt sturen.

Let op: de gemeente legaliseert alleen de handtekening, niet de inhoud van het document.