Garantstelling / logiesverstrekking

U krijgt bezoek uit het buitenland. En uw bezoek heeft een bewijs van garantstelling of logiesverstrekking nodig voor een visum. De gemeente legaliseert uw handtekening op het bewijs.

Meer informatie over garant staan en onderdak bieden voor bezoek uit het buitenland vindt u op Garant staan voor iemand uit het buitenland | Nederland Wereldwijd.

Kijk voor de voorwaarden per land op Kort verblijf, vakantie of zakelijk bezoek | IND.

U maakt een afspraak voor de legalisatie van uw handtekening via 14 072. Bij garantstelling moet uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner ook meekomen.

Het legaliseren van uw handtekening kost € 15,62. Als uw partner ook moet tekenen, kost het € 31,24.