Afschrift of akte Burgerlijke stand vanuit buitenland

Een uittreksel uit de Burgerlijke stand kunt u digitaal aanvragen vanuit het buitenland. Let op dat de levensgebeurtenis in Alkmaar heeft plaats gevonden.

Er zijn verschillende uittreksels mogelijk:

  • Geboorteakte
  • Huwelijks- en partnerschapsakte
  • Echtscheidingsakte en ontbinding partnerschapsregistratie
  • Overlijdensakte

In het online aanvraagformulier geeft u aan welk uittreksel u wilt ontvangen.

€ 16,60 U krijgt geen geld terug als u een uittreksel Burgerlijke Stand aanvraagt, terwijl de levensgebeurtenis niet in Alkmaar heeft plaatsgevonden. Er zijn dan wel kosten gemaakt om uw gegevens op te zoeken.

Een Nederlandse akte van de Burgerlijke stand kan ook worden aangevraagd in meerdere talen, dit heet een internationaal uittreksel. Dit uittreksel is behalve in het Nederlands ook opgemaakt in het Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks, Turks en Servo-Kroatisch. U geeft dit aan in het online aanvraagformulier.

U kunt ook iemand anders machtigen om de aanvraag persoonlijk aan de balie te doen.  Dit kan alleen op afspraak. Wat neemt deze persoon mee: