Subsidie cultuur

De gemeente geeft subsidie voor bijzondere professionele culturele projecten die een belangrijke aanvulling zijn op het bestaande culturele aanbod in Alkmaar.

 • De subsidieregeling is voor culturele organisaties.
 • Het gaat om activiteiten op het gebied van beeldende kunsten, muziek, theater, letteren, erfgoed, media en bibliotheken.
 • De activiteiten vinden plaats binnen de gemeente Alkmaar.
 • De subsidie is voor de noodzakelijke kosten, die overblijven na aftrek van andere financiële bijdragen.
 • Aanvragen worden getoetst aan de cultuurnota Vision 2020. Wilt u deze cultuurnota ontvangen? Neem dan contact op met afdeling Cultuur via 14 072. Deze cultuurnota is niet digitaal toegankelijk voor iedereen.

Uw aanvraag bestaat uit:

 • Omschrijving van de activiteiten;
 • Doelstellingen en verwachte resultaten,
 • Plaats van activiteit;
 • Datum van de activiteit;
 • Het aantal verwachte deelnemers/uitvoerenden;
 • Het aantal verwachte bezoekers;
 • Een uitgewerkte begroting bestaande uit een kostenspecificatie en dekkingsplan;
 • Een verzoek aan andere partijen tot medefinanciering heeft de voorkeur en moet in het dekkingsplan opgenomen worden;
 • Handtekening.

Bent u een rechtspersoon die voor de eerste keer subsidie aanvraagt, dan vragen wij ook om:

 • Een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • Een kopie van de oprichtingsakte of statuten.

U vraagt subsidie voor structurele culturele activiteiten aan vanaf 1 juni en moeten door ons zijn ontvangen vóór 1 september, voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. U ontvangt uiterlijk op 31 december een beslissing.

U vraagt subsidie voor incidentele activiteiten uiterlijk 6 weken voor het begin van de activiteiten aan. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing.

Voor culturele organisaties zijn de volgende subsidieregelingen mogelijk ook interessant:

Heeft u vragen over uw aanvraag, neem dan contact op met het subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of per mail via subsidiebureau@alkmaar.nl.
Het subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.