Week tegen Mensenhandel Noord-Holland

persoon reikt hand naar kijker vanuit donkere ruimte

Aanmelden alleen nog mogelijk voor BUIT op 17 februari.

De Week tegen Mensenhandel Noord-Holland 2022 bestaat uit een divers programma voor diverse doelgroepen (professionals).

Afhankelijk van de coronamaatregelen vinden de activiteiten of fysiek plaats in Alkmaar of digitaal via livestream. Houd met beide opties rekening.

logo NH Samen Veilig                      logo gemeente Alkmaar

Doelgroep

Deze bijeenkomst richt zich initieel op burgemeesters en collegeleden. Unitmanagers van de afdelingen binnen gemeenten die te maken hebben met het Bestuurlijk Toezicht op Prostitutie kunnen ook deelnemen.

Programma

Het doel van deze bijeenkomst is om een nader beeld te geven van wat de transitie van Bestuurlijk Toezicht op Prostitutie voor gemeenten gaat betekenen. Zo wordt er inzicht gegeven in het beeld van de prostitutiesector in Noord-Holland (vergund en onvergund), er wordt toegelicht hoe dergelijke controles in hun werk gaan en wat daarin de taakverdeling tussen de gemeente en andere partners is. Gedurende het programma zullen ze deelnemers door middel van stellingen geprikkeld worden geboden om met elkaar van gedachten te wisselen over deze transitie. Voer voor samenwerking!

Doelgroep

Deze bijeenkomst richt zich op professionals uit het zorg- en veiligheidsdomein, collegeleden, managers, uitvoerders en andere geïnteresseerden in de aanpak van mensenhandel.

Programma

Het doel van deze bijeenkomst is inzicht te geven in de mogelijkheden die er zijn om de aanpak van mensenhandel lokaal en regionaal verder vorm te geven. Zo wordt er bijvoorbeeld een actuele casus vanuit een van de Noord-Hollandse gemeenten toegelicht die in samenwerking met het RIEC is opgepakt en tot een succesvolle afronding heeft geleid. Daarnaast kunt u deelsessies volgen over het bestuurlijk instrumentarium, de regionale aanpak van de regio Oost-Brabant en nemen de landelijke instanties zoals de VNG en De Nationaal Rapporteur Mensenhandel u mee in hun adviezen voor de vorming van mensenhandelbeleid.

Doelgroep

Deze bijeenkomst richt zich op professionals uit het zorg- en veiligheidsdomein en andere geïnteresseerden.

Programma

Het doel van deze bijeenkomst is om de deelnemers voorlichting en tools te geven om uitbuiting beter te kunnen signaleren en vervolgens te weten wat er met hun melding gebeurt. U wordt op interactieve wijze alert gemaakt op kwetsbaarheden in normafwijkend grensoverschrijdend seksueel gedrag en welke rol dit speelt in kwetsbaarheden voor uitbuiting, u volgt het verhaal van ervaringsdeskundigen en experts van de organisaties HVO Querido, Levvel en Horizon nemen u mee in wat zij voor slachtoffers kunnen betekenen en waar zij een preventieve rol kunnen vervullen.

Doelgroep

Deze bijeenkomst richt zich professionals, ondernemers en andere spelers die betrokken zijn of willen zijn bij de aanpak van arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling van werknemers.

Programma

Het doel van deze bijeenkomst is het opstellen van een actiegerichte agenda voor de regionale aanpak van arbeidsuitbuiting in Noord-Holland. De deelnemers (professionals en betrokkenen) uit het veld verplaatsen zich tijdens de bijeenkomst letterlijk in elkaars schoenen. Dat gebeurt aan de hand van een casus over uitbuiting/ernstige benadeling van arbeidsmigranten. Samen brengen we de complexiteit van de problematiek rond arbeidsuitbuiting in kaart en zoeken we naar manieren om dit integraal aan te pakken. U bent aanwezig als kritische noot in het publiek en stelt vragen. U denkt op die manier mee over het opstellen van de actiegerichte agenda.

Doelgroep

Deze bijeenkomst richt zich op professionals uit het zorg- en veiligheidsdomein en iedere andere professional die geïnteresseerd is om meer te weten te komen over vormen van uitbuiting en BUIT; een film en lespakket over uitbuiting.

Programma

Deze bijeenkomst staat in het teken van de lancering van de film BUIT en de bijbehorende interactieve lesmodule dat is ontwikkeld door Noord-Holland Samen Veilig. In de film BUIT volgen we Eddie en Eva. Beiden zijn terecht gekomen in een situatie waarin zij slachtoffer zijn van uitbuiting. Thema’s die in de film aan bod komen zijn criminele en seksuele uitbuiting, geldezels en sextortion. Bij de film hoort een interactieve lesmodule. Daarin wordt specifiek aandacht besteed aan jongeren met een lichtverstandelijke beperking (LVB).

Aanmeldformulier