Omgevingsloket

Als u plannen hebt om te (ver)bouwen, hebt u misschien een omgevingsvergunning nodig of moet u een melding doen. Dit kan via het Omgevingsloket. Dit loket vervangt de volgende digitale loketten:

  • Omgevingsloket online (OLO)
  • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  • Ruimtelijkeplannen.nl
  • Meldpunt bodemkwaliteit

In het Omgevingsloket kunt u online checken of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid.

Als dat zo is, dan kunt u ook via het loket de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven.

Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar u iets wilt veranderen.

Het Omgevingsloket bestaat uit verschillende onderdelen:  

Regels op de kaart

Hier ziet u welke regels er gelden per gebied of locatie. Vul uw adres in of zoek op de kaart.

Vergunningcheck

In het Omgevingsloket vindt u een vergunningcheck. Hiermee kunt u zien of u een vergunning nodig hebt om uw plannen uit te voeren. Deze checker is zeer uitgebreid en is daarom vooral bruikbaar voor bewoners en bedrijven die vaak aanvragen doen. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de gemeente met de vraag of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Blijkt dat u een vergunning nodig hebt? U kunt gelijk de aanvraag indienen.

Aanvragen

Hier stelt u digitaal een aanvraag of melding op en voegt eventuele informatie zoals tekeningen toe. U logt in met uw DigiD of eHerkenning. Hoe meer vragen u invult, hoe kleiner de kans dat uw project vertraging oploopt. Let op: het aanvragen van een vergunning kost geld.

Maatregelen op maat

Hier vindt u informatie over welke maatregelen u moet treffen om te zorgen dat u aan de regels voldoet.

Mijn Omgevingsloket

Hier vindt u een overzicht van uw (concept)aanvragen, meldingen en informatieplichten.

In het Helpcentrum  vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het gebruik van het Omgevingsloket.

  • Heeft u toch nog vragen?
  • Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een vergunning?
  • Heeft u geen DigiD / eHerkenning?

Bel 14072 en maak een afspraak bij de gemeente.