Bouwen en het beschermen van de natuur

Bijna alle dieren en planten in de natuur van Nederland zijn beschermd. Dat regelt de Omgevingswet. Gaat u bouwen of verbouwen? Dan houdt u rekening met de zorgplicht uit de Omgevingswet.

De Omgevingswet regelt dat bijna alle in Nederland voorkomen dieren en planten zijn beschermd.

Dit betekent bijvoorbeeld dat het verboden is om vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en een aantal vissoorten te verstoren, te vangen of te doden. Zij mogen ook niet uit rust-, verblijf- en nestplaatsen worden gehaald. Wilde planten mogen niet worden uitgestoken.

Vanuit de Omgevingswet geldt de zorgplicht voor iedereen. Dit betekent dat iedereen rekening moet houden met dieren, planten en hun leefplek.

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan houdt u rekening met de zorgplicht uit de artikelen 1.6, 1.7 en 1.8 van de Omgevingswet. Dat doet u door zelf te controleren of er bijzondere of beschermde dier- en plantsoorten in (de omgeving van) het te (ver)bouwen bouwwerk voorkomen.

Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Als u een dakkapel en dakopbouw plaatst. Of bij het verduurzamen van uw woning door bijvoorbeeld renovatie of isolatie.

Voordat u start met bouwen of verbouwen neemt u maatregelen om dieren een andere plek te geven. Plaats bijvoorbeeld kasten voor gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Ook speciale dakpannen bieden ruimte voor vogels. Zorg bij nieuwe gevelbetimmering voor ruimtes waarin vleermuizen of gierzwaluwen kunnen wegkruipen. Of maak de schoorsteen geschikt voor vleermuizen.

Naast de behoefte aan verblijfplaatsen hebben dieren ook plekken nodig voor voedsel en veiligheid. Laat daarom begroeiing zoveel mogelijk intact. Of plant nieuwe doornige struiken, groenblijvende heesters of klimplanten. Maai het gazon wat minder vaak, maak een verwilderd plekje of een strook met wilde bloemen of onkruid als bron voor zaden en insecten.

Het is belangrijk dat u werkt buiten de kwetsbare periode van dieren.

De kwetsbare periode is voor de meeste dieren de voortplantingsperiode. De beste periode om te bouwen is daarom ongeveer tussen september tot en met februari.