Kabels en leidingen leggen, vergunning

Wie de straat, berm of plantsoen wil openbreken voor het werken aan leidingen of aanbrengen van ondergrondse objecten, moet een vergunning aanvragen. Denk hierbij aan het aanleggen of verplaatsen van kabels, buizen en ondergrondse objecten.

U doet uw aanvraag vergunning of het maken van een melding via het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR).

 • Een vergunning vraagt u 8 weken van tevoren aan.
 • Een melding maakt u minimaal 5 werkdagen voordat de werkzaamheden starten.

Bij de aanvraag van uw vergunning heeft u de volgende documenten nodig:

 1. Een tekening in een pdf-bestand van de nieuwe situatie. Hierop is duidelijk aangegeven: de plaats van de aan te leggen/verwijderen/wijzigen kabels en leidingen. De tekening moet voldoen aan:
  • De schaal van de tekening voor kabels en leidingen mag niet groter zijn dan 1:500;
  • De tekening moet voorzien zijn van maataanduidingen en annotatie;
  • Formaat van de tekening moet groter zijn dan A4;
  • Op de tekening moet een legenda voorzien zijn van tekeningnummer, projectnummer, datum en gebruikte schaal.
 2. Is een gestuurde boring nodig? Dan is een boorplan met toebehoren (inclusief dimensionering) in PDF nodig.
 3. Heeft het werk invloed op het verkeer (motorvoertuigen, fietsers, voetgangers) dien dan minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan het instellen van de maatregel bij MOOR een verzoek in voor een tijdelijke verkeersmaatregel, welke voldoet aan CROW 96b.
 4. Een bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatieplan (BLVC-plan)
 • Voor een tracé van 25m2 tot 250 m2 betaalt u € 500
 • Voor een tracé van 250 m2 tot 1000m2 betaalt u € 750,00
 • Voor een tracé van 1000m2 tot 2500m2 betaalt u € 1000

U ontvangt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.

Als het gaat om een aanvraag waarbij op derde(n) gedoogplicht rust, dan ontvangt u binnen 12 weken een beslissing op uw aanvraag.