Oprit en inrit, uitwegvergunning

Voor het maken van een nieuwe of het veranderen van een bestaande uitweg van een perceel naar de openbare weg is een uitwegvergunning nodig. Deze vergunning gaat over het gedeelte vanaf het particuliere terrein naar de openbare weg. Dus ook voor het verlagen van het trottoir.

Het kan zijn dat u nog een andere vergunning nodig heeft. Bijvoorbeeld een watervergunning van het Hoogheemraadschap. Bezoek voor meer informatie de website van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Het maken of veranderen van een uitweg naar de openbare weg kan worden afgewezen:

 • als de uitweg in strijd is met het bestemmingsplan.
 • als het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht.
 • als de uitweg ten koste gaat van een parkeerplaats.
 • als er sprake is van aantasting van het openbaar groen.

Voor het aanvragen van een vergunning voor een uitweg heeft u documenten nodig. Controleer met onderstaande controlelijst of uw aanvraag compleet is.

 Aanvraagformulier

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is te vinden op de website van het Omgevingsloket.

Tekeningen

 • Een tekening van de situatie van het stuk grond waar de uitweg moet komen. Deze moet op schaal getekend zijn (schaal 1:1000 of groter). Op de tekening moet in ieder geval met maatvoering staan aangegeven:
 1. De locatie van de uitweg.
 2. De breedte van de uitweg.
 3. Eventuele andere wegen.
 4. Afstand van de nieuwe uitweg tot de erfgrens.

Overige zaken

 • Foto’s van de bestaande situatie, met daarop ook de gebouwen die direct om uw gebouw liggen en eventuele parkeerplaatsen, bomen en andere groenvoorzieningen.
 • Beschrijving van de materialen waarmee de uitweg zal worden gemaakt (bijvoorbeeld beton of grastegels, type inritbanden).

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag betaalt u leges (zie Legesverordening). In overleg met Stadswerk 072 wordt bepaald wie de uitweg aanlegt. Als Stadswerk 072 de uitweg aanlegt, dan ontvangt u van hen een aparte factuur.

Via het omgevingsloket.

Neem contact met ons op via het contactformulier:

Als u ons wilt bellen over dit onderwerp dan kan dat ook.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur. Ons telefoonnummer is 14072.