Hulpverlenersvergunning

De hulpverlenersvergunning is er voor:

 • Huisartsen, dierenartsen, verloskundigen en andere hulpverleners met een BIG-registratie;
 • De vrijwillige en beroepsbrandweer;
 • Hulpverleners die werken voor een instelling met een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Die status kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst als de instelling zich voor minimaal 90% inzet voor het algemeen belang, zoals bijvoorbeeld welzijn, zorg of onderwijs.

De vergunning aanvragen kan op 2 manieren:

 • Via het Digitaal Loket van P1. Dat is de organisatie die de parkeerdiensten voor de gemeente verzorgt. Na de aanvraag vindt een toets plaats. Voldoet u aan de voorwaarden en is de betaling verwerkt, dan gaat uw vergunning onmiddellijk in.
 • Bij het Servicepunt Parkeren aan het Mallegatsplein 8.
  Neem het volgende mee:
  • uw legitimatiebewijs
  • uw BIG registratie of uittreksel ANBI register
  • uw bankpas of telefoon om digitaal te betalen (contant betalen is niet mogelijk)

Zodra de betaling is verwerkt, kunt u de vergunning gebruiken.

De hulpverleningsvergunning is een digitale vergunning. Per hulpverleningsvergunning kunnen meerdere kentekens worden opgegeven, waarvan er steeds 1 tegelijk actief kan zijn. U kunt het kenteken dat op dat moment in gebruik is, activeren in het Digitaal Loket van P1. Hier kunt u uw eigen account aanmaken. Als u de enige hulpverlener bent die van de hulpverlenersvergunning gebruik maakt, hoeft u uw kenteken slechts 1 keer aan te melden. Dit kenteken blijft dan automatisch actief totdat u het eventueel zelf verandert. Bij een controle scannen de parkeercontroleurs van de gemeente de kentekens van de geparkeerde auto’s. Zo kunnen zij zien of een kenteken is aangemeld of niet.

Een hulpverlenersvergunning is niet verbonden aan 1 bepaalde auto of kenteken. Aan 1 hulpverlenersvergunning kunnen meer kentekens worden verbonden. Hiervan kan er steeds 1 tegelijk actief zijn. U kunt als instelling meerdere hulpverleningsvergunningen aanvragen. Hieraan is geen maximum verbonden.

Met de hulpverleningsvergunning mag u parkeren in alle gebieden in Alkmaar waar vergunninghoudersparkeren geldt. Bekijk deze gebieden op de kaart.

Met uw hulpverleningsvergunning mag u overal op straat parkeren, behalve op:

 • de plekken waar een maximale parkeertijd geldt
 • laad- en losplekken
 • gehandicaptenparkeerplaatsen

Let op: Met uw hulpverleningsvergunning mag u niet het afgesloten gebied in het centrum inrijden. Dit kan alleen tijdens de laad- en lostijden [link naar laad- en lostijden]

Nee, u mag met de hulpverleningsvergunning niet parkeren in een parkeergarage.

U betaalt € 72,40 per jaar. De vergunning is geldig in de gehele stad.

Het vergunningsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. Als u niet die hele periode een vergunning heeft, hoeft u ook niet voor het hele jaar te betalen. Gaat uw vergunning later in dan 1 mei? Dan betaalt u vanaf de dag dat u de hulpverleningsvergunning aanvraagt. Zet u de vergunning stop voordat het vergunningjaar is afgelopen? Dan ontvangt u het teveel betaalde bedrag terug.

Als u een andere auto hebt, kunt u eenvoudigweg het kenteken wijzigen in uw eigen account in het Digitaal Loket van P1.