Bewonersvergunning of combinatievergunning

De bewonersvergunning is er voor bewoners van de gebieden in Alkmaar waar vergunninghoudersparkeren geldt.

Voor bewoners van de Spoorbuurt en het centrum bestaat er een mogelijkheid om met de bewonersvergunning óók te parkeren in een parkeergarage. Dit is een combinatievergunning.

In een deel van Alkmaar geldt vergunninghoudersparkeren. Of dat ook in uw buurt is, ziet u op de kaart.

 • U bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente op een adres in het gebied waar u een vergunning voor aanvraagt;
 • Het voertuig waar u de vergunning voor aanvraagt, staat op uw naam;
 • Heeft u een lease- of bedrijfsauto? Dan zijn de volgende documenten nodig:
  • (bij een leaseauto): een kopie van het leasecontract waarin u wordt genoemd.
  • (bij een bedrijfsauto): een zogenoemde houdersverklaring waarin het bedrijf verklaart dat het voertuig exclusief aan u beschikbaar is gesteld;
  • (in beide gevallen): een kopie van dat deel van het kentekenbewijs waarop de naam staat van de kentekenhouder (uw werkgever of de leasemaatschappij).

Houd dan rekening met het gebied dat is afgesloten voor auto’s. Hier mag u buiten de laad- en lostijden niet in- en uitrijden. Ook niet met een bewonersvergunning. Als u in het afgesloten gebied woont, kunt u hiervoor bij P1 een ontheffing aanvragen.

Nieuwe adressen in de binnenstad krijgen geen recht meer op een vergunning voor het parkeren op straat. Wel kunnen bewoners van de binnenstad die niet of nog niet in aanmerking komen voor een straatvergunning een vergunning aanvragen voor het parkeren in een parkeergarage. Ter compensatie hebben zij recht op maximaal één vergunning voor een lager tarief (127 in plaats van 501 euro per jaar). 

De reden van deze maatregel is de steeds langere wachtlijst voor een straatvergunning in de binnenstad. Dat komt onder meer doordat er sinds 2019 ruim 400 woningen bij zijn gekomen in de binnenstad. En dat aantal zal blijven toenemen. Onder meer door de bouw van appartementen (bijvoorbeeld op de plek waar voorheen Primark zat) maar ook omdat er steeds meer woningen in winkels komen. Bewoners van nieuwe adressen in de binnenstad kunnen wel een garage-abonnement aanvragen en datzelfde geldt voor bewoners van bestaande panden die op de wachtlijst staan. Voor beide groepen geldt dat ze maximaal één vergunning kunnen aanvragen voor het lage tarief.  

Log in bij het digitale loket van P1 om aan te vragen: Digitaal Parkeerloket Gemeente Alkmaar

Type vergunning Gebied Wanneer Prijs
Straatvergunning Goede buur maandag tot en met vrijdag € 0,-
  Overige wijken gehele week € 77,20
Combinatievergunning Centrum gehele week € 127,00
  Spoorbuurt gehele week € 127,00

Het vergunningsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. Als u niet die hele periode een vergunning heeft, hoeft u ook niet voor het hele jaar te betalen. Gaat uw vergunning later in dan 1 mei? Dan betaalt u vanaf de dag dat u de bewonersvergunning aanvraagt. Zet u de vergunning stop voordat het vergunningjaar is afgelopen? Dan ontvangt u het teveel betaalde bedrag terug.

U kunt de vergunning op 2 manieren aanvragen:

Via het Digitaal loket van P1, de organisatie die de parkeerdiensten voor de gemeente verzorgt. Hiervoor heeft u de eerste keer uw DigiD nodig. Vervolgens maakt u een account aan. Staat de auto niet op uw eigen naam? Houd dan ook een digitale versie bij de hand van de volgende documenten:

 • een kopie van het leasecontract of een zogenoemde houdersverklaring waarin verklaard wordt dat het voertuig exclusief aan u beschikbaar is gesteld;
 • een kopie van dat deel van het kentekenbewijs waarop de naam staat van de kentekenhouder (uw werkgever of de leasemaatschappij)

U betaalt via iDeal. Als u alle stappen heeft doorlopen, volgt een automatische toets. Blijkt hieruit dat u aan de voorwaarden voldoet, dan wordt de vergunning toegekend. Dat is meestal zo gebeurd. U ontvangt een e-mail met uitleg over hoe u de vergunning in gebruik neemt. Zijn er onduidelijkheden of ontbreken er gegevens, dan ontvangt u een e-mail om de ontbrekende informatie aan te vullen.

Bij het Servicepunt Parkeren aan het Mallegatsplein 8 in Alkmaar.
Neem het volgende mee:

 • uw legitimatiebewijs
 • bankpas of telefoon om digitaal te betalen (contant betalen is niet mogelijk!)
 • Uw kentekenbewijs
 • Als de auto niet op uw eigen naam staat:
  • een kopie van het leasecontract  of een zogenoemde houdersverklaring waarin verklaard wordt dat het voertuig exclusief aan u beschikbaar is gesteld;
  • een kopie van dat deel van het kentekenbewijs waarop de naam staat van de kentekenhouder (uw werkgever of de leasemaatschappij)

De bewonersvergunning is een digitale vergunning die verbonden is aan het kenteken van 1 auto. De kentekens van alle vergunninghouders zijn opgenomen in een register. Bij een controle scannen de parkeercontroleurs de kentekens van de geparkeerde auto’s. Zo kunnen zij zien of een auto een vergunning heeft of niet.

Met de bewonersvergunning mag u parkeren in uw eigen buurt en (meestal) 2 aangrenzende buurten.

 • Een vergunning voor gebied Alkmaarderhout (A) is geldig in de gebieden Alkmaarderhout (A), Emmakwartier (E) en Westerhoutkwartier (W)
 • Een vergunning voor gebied Bergerhof (B) is geldig in de gebieden Bergerhof (B), Blaeustraatkwartier (U) en Spoorbuurt (S)
 • Een vergunning voor gebied Binnenstad (C) is geldig in gebied Binnenstad (C)
 • Een vergunning voor gebied Overdie (D) is geldig in de gebieden Overdie (D) en Lyceumbuurt (L)
 • Een vergunning voor gebied Emmakwartier (E) is geldig in de gebieden Emmakwartier (E), Alkmaarderhout (A) en Lyceumbuurt (L)
 • Een vergunning voor gebied Friesepoort (F) is geldig in de gebieden Friesepoort (F) en Overstad (O) 
 • Een vergunning voor gebied Goedebuur (G) is geldig in gebied Goedebuur (G)
 • Een vergunning voor gebied Huiswaard (H) is geldig in gebied Huiswaard (H)
 • Een vergunning voor gebied Lyceumbuurt (L) is geldig in de gebieden Lyceumbuurt (L), Overdie (D) en Emmakwartier (E)
 • Een vergunning voor gebied Schermereiland (M) is geldig in de gebieden Schermereiland (M) en Friesepoort (F)
 • Een vergunning voor gebied Overstad (O) is geldig in de gebieden Overstad (O) en Friesepoort
 • Een vergunning voor gebied Parcade (P) is geldig in gebied Parcade (P)
 • Een vergunning voor gebied Rembrandtkwartier (R) is geldig in de gebieden Rembrandtkwartier (R), Blaeustraatkwartier (U) en Zocherbuurt (Z)
 • Een vergunning voor gebied Spoorbuurt (S) is geldig in de gebieden Spoorbuurt (S), Zocherbuurt (Z) en Parcade (P)
 • Een vergunning voor gebied Blaeustraatkwartier (U) is geldig in de gebieden Blaeustraatkwartier (U), Rembrandtkwartier (R) en Bergerhof (B)
 • Een vergunning voor gebied Westerhoutkwartier (W) is geldig in de gebieden Westerhoutkwartier (W), Alkmaarderhout (A) en Zocherbuurt (Z)
 • Een vergunning voor gebied Zocherbuurt (Z) is geldig in de gebieden Zocherbuurt (Z), Spoorbuurt (S) en Westerhoutkwartier (W)

Met uw bewonersvergunning mag u overal op straat parkeren, behalve op:

 • de plekken waar een maximale parkeertijd geldt;
 • laad- en losplekken;
 • gehandicaptenparkeerplaatsen.

Woont u in de binnenstad van Alkmaar? Houd dan rekening met het gebied dat is afgesloten voor auto’s. Hier mag u buiten de laad- en lostijden niet in- en uitrijden. Ook niet met een bewonersvergunning. Als u in het afgesloten gebied woont, kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen.

Voor bewoners van de Spoorbuurt en het centrum bestaat er een mogelijkheid om met de bewonersvergunning óók te parkeren in een parkeergarage. Woont u in één van deze gebieden en wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken? Vraag dan de bewonersvergunning mét garagesupplement aan, dit is de combinatievergunning.

Heeft u al een bewonersvergunning en wilt u die uitbreiden met een garagesupplement? Neem dan contact op met de klantenservice van P1. Zij passen de vergunning voor u aan.

Een garagesupplement is voor bewoners van de Spoorbuurt geldig in parkeergarages De Kazerne en Kanaalschiereiland. Woont u in het centrum? Dan is het garagesupplement geldig in parkeergarages Kanaalschiereiland, de Karperton, de Schelphoek, de Vest en De Singel.

Bekijk op de kaart de Alkmaarse Parkeergarages

In de meeste wijken kunt u 2 bewonersvergunningen aanvragen op één adres. Behalve voor de Spoorbuurt en het Centrum. Hier kunt u slechts voor 1 auto per adres een bewonersvergunning aanvragen.

Deelt u een auto met iemand die in een ander vergunningsgebied woont? Vraag dan de deelautovergunning aan.

Is uw camper niet langer dan 6 meter en niet hoger dan 2,4 meter? Dan gelden daarvoor dezelfde regels als voor een personenauto. U kunt een normale bewonersvergunning aanvragen.

Let op: Het digitaal parkeerloket kan op basis van uw kenteken niet bepalen welke maten uw camper/het voertuig heeft waarvoor u een vergunning aanvraagt. Als u een vergunning aanvraagt voor een voertuig dat langer is dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter, kan het daarom zijn dat u in eerste instantie wel een vergunning krijgt toegewezen. Als de parkeercontroleurs echter op straat constateren dat het om een groot voertuig gaat, wordt de vergunning alsnog beëindigd.

Elke wijziging in uw persoonlijke omstandigheden die relevant is voor uw vergunning (bijvoorbeeld een verhuizing of een andere auto) moet u direct doorgeven aan P1. Dat kan via  

 • het Digitaal Parkeerloket: alkmaar.parkeer.nl.
 • Telefoonnummer: 088-126 14 33.
 • E-mail: parkeerservicealkmaar@p1.nl.
 • Het Servicepunt Parkeren aan het Mallegatsplein 8 (onder het Stadskantoor).

Let op: Regelmatig vinden automatische controles plaats. Blijkt hieruit bijvoorbeeld dat u  niet meer in het gebied waar de vergunning geldt woont, dan wordt de vergunning automatisch beëindigd. U ontvangt hiervan een bericht via email. Het bedrag van de resterende periode wordt teruggestort op uw rekening. 

Elke wijziging in uw persoonlijke omstandigheden die relevant is voor uw vergunning (bijvoorbeeld een verhuizing of een andere auto) moet u direct doorgeven aan P1. Dat kan via  

 • het Digitaal Parkeerloket: alkmaar.parkeer.nl.
 • Telefoonnummer: 088-126 14 33.
 • E-mail: parkeerservicealkmaar@p1.nl.
 • Het Servicepunt Parkeren aan het Mallegatsplein 8 (onder het Stadskantoor).

Let op: Regelmatig vinden automatische controles plaatst. Komt hieruit bijvoorbeeld naar voren dat een kenteken waarvoor u een vergunning heeft niet meer op uw naam staat, dan ontvangt u automatisch een bericht. U krijgt dan een week de tijd om het nieuwe kenteken door te geven of uw vergunning te beëindigen. Gebeurt dit niet, dan wordt de vergunning beëindigd door P1. Zodra de vergunning beëindigd is, ontvangt u het bedrag van de resterende periode terug op uw rekening.

Gebruikt u tijdelijk een andere auto? Dan kunt u tijdelijk van kenteken wisselen. Dit kan twee keer per jaar en voor maximaal twee weken per keer. Handig als u bijvoorbeeld een leenauto van uw garage gebruikt of u gaat op pad met een oldtimer die normaal in de garage staat. Geef uw tijdelijke kenteken door via het digitaal loket van P1 of bij het Servicepunt Parkeren aan het Mallegatsplein 8 in Alkmaar.

Er is op dit moment één gebied in Alkmaar met een gratis bewonersvergunning. Het gaat hier om een tijdelijke situatie rondom het Noordwest Ziekenhuis.