Bezoekersvergunning mantelzorg

Ontvangt u mantelzorg en woont u in een gebied met parkeren voor vergunninghouders? Dan kunt u uw mantelzorgers eenvoudig laten parkeren met een bezoekersvergunning mantelzorg. Dit is een digitale vergunning en is geldig voor een half jaar. Als de mantelzorg ook daarna nog nodig is, kan de vergunning verlengd worden, voor steeds een halfjaar.

Voordat u de vergunning aanvraagt, kunt u alvast de P1 bezoekersapp downloaden in de appstore. Dan kunt u na het aanvragen direct saldo uploaden en bezoekers aanmelden. De vergunning aanvragen kan op 2 manieren:

 • Via het digitaal loket van P1, de organisatie die de parkeerdiensten voor de gemeente verzorgt. Hiervoor heeft u nodig:
  • uw DigiD
  • Een digitale verklaring van de huisarts waaruit blijkt dat u mantelzorg nodig hebt.

Zodra de betaling is verwerkt, ontvangt u een e-mail waarin wordt uitgelegd hoe u de bezoekersapp kunt gebruiken.

 • Bij het Servicepunt Parkeren aan het Mallegatsplein 8. Neem het volgende mee:
  • uw legitimatiebewijs
  • bankpas of telefoon om digitaal te betalen (contant betalen is niet mogelijk!)
  • Een verklaring van de huisarts waaruit blijkt dat u mantelzorg nodig heeft.

Zodra de betaling is verwerkt, kunt u de P1 bezoekersapp gebruiken. U kunt de app gratis downloaden in de appstore. Als u wilt, kunnen de medewerkers van het Servicepunt u hierbij helpen.

Om een bezoekersvergunning mantelzorg te kunnen aanvragen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op een adres in een gebied met vergunninghoudersparkeren;
 • U heeft een verklaring van de huisarts waarin staat dat u mantelzorg nodig hebt.

U meldt uw bezoek eenvoudig aan en af in de parkeerapp. Per uur betaalt u hiervoor € 0,16. Deze bedragen worden automatisch afgeschreven van het saldo dat u zelf in de app kunt aanvullen. In totaal kunt u via de bezoekersvergunning mantelzorg maximaal 400 uur per halfjaar parkeertijd kopen voor uw mantelzorgers. Heeft u aan het eind van het halfjaar saldo over? En heeft u nog een halfjaar mantelzorg nodig? Dan gaat uw ongebruikte tegoed mee naar het volgende halfjaar. Let op: Als u de bezoekersvergunning mantelzorg beëindigt, vervalt het eventuele tegoed. Houd hier rekening mee bij het aanvullen van uw tegoed.

Uw mantelzorger mag maximaal 6 uur aaneengesloten parkeren. Daarna wordt het aangemelde kenteken automatisch afgemeld. Blijft uw bezoek korter dan 6 uur? Dan kunt u het kenteken zelf afmelden in de app. Het gebruikte saldo wordt automatisch afgeschreven.

Met de bezoekersvergunning mantelzorg mag uw mantelzorger parkeren in uw eigen buurt en (meestal) 2 aangrenzende buurten. Om welke buurten dat gaat, ziet u hieronder. Bekijk op de kaart de gebieden.

 • Een vergunning voor gebied Alkmaarderhout is geldig in gebied Alkmaarderhout, Emmakwartier en Westerhoutkwartier.
 • Een vergunning voor gebied Bergerhof is geldig in gebied Bergerhof, Blaeustraatkwartier en Spoorstraat.
 • Een vergunning voor gebied Overdie is geldig in gebied Overdie en Lyceumbuurt.
 • Een vergunning voor gebied Emmakwartier is geldig in gebied Emmakwartier, Alkmaarderhout en Lyceumbuurt.
 • Een vergunning voor gebied Friesepoort is geldig in gebied Friesepoort en Overstad.
 • Een vergunning voor gebied Lyceumbuurt is geldig in gebied Lyceumbuurt, Overdie en Emmakwartier.
 • Een vergunning voor gebied Overstad is geldig in gebied Overstad en Friesepoort.
 • Een vergunning voor gebied Rembrandtkwartier is geldig in gebied Rembrandtkwartier, Blaeustraatkwartier en Zocherbuurt.
 • Een vergunning voor gebied Parcade is geldig in gebied Parcade.
 • Een vergunning voor gebied Spoorstraat is geldig in gebied Spoorstraat, Zocherbuurt en Parcade.
 • Een vergunning voor gebied Blaeustraatkwartier is geldig in gebied Blaeustraatkwartier, Rembrandtkwartier en Bergerhof.
 • Een vergunning voor gebied Westerhoutkwartier is geldig in gebied Westerhoutkwartier, Alkmaarderhout en Zocherbuurt.
 • Een vergunning voor gebied Zocherbuurt is geldig in gebied Zocherbuurt, Spoorstraat en Westerhoutkwartier.
 • Een vergunning voor gebied Centrum is geldig in gebied Centrum.

Met de bezoekersvergunning mantelzorg mag uw bezoek overal op straat parkeren, behalve op:

 • de plekken waar een maximale parkeertijd geldt;
 • laad- en losplekken;
 • gehandicaptenparkeerplaatsen.

Uitzonderingen voor centrum

Uw mantelzorger mag in het centrum alleen buiten het gebied parkeren dat is afgesloten voor auto’s. Uw mantelzorger mag buiten de laad- en lostijden het autovrije gebied dus ook niet inrijden. U mag wel 2 ontheffingen aanvragen. Dit doet u via het Digitale loket van P1

Laad- en lostijden

Dag Ochtend Avond
Maandag 07.00 – 11.00 uur

17.00 – 19.30 uur

Dinsdag 07.00 – 11.00 uur 17.00 – 19.30 uur
Woensdag 07.00 – 11:00 uur 17.00 – 19.30 uur
Donderdag 07.00 – 11:00 uur 17.00 – 18.00 uur
Vrijdag  07.00 – 10.00 uur 17.00 – 19.30 uur
Zaterdag 07.00 – 11.00 uur 17.00 – 19.30 uur

 

De tijden waarop het gebruik van de vergunning nodig is, verschillen per gebied. In dit overzicht vindt u de tijden voor uw gebied. Buiten deze tijden hoeft u uw bezoek niet aan te melden.

Met de bezoekersvergunning mantelzorg kunt u maximaal 1 auto tegelijk aanmelden.

U kunt maximaal 1 bezoekersvergunning mantelzorg aanvragen per woonadres.