Verhuisvergunning en verhuisbezoekersvergunning

Gaat u verhuizen naar een gebied in Alkmaar met vergunninghoudersparkeren? Dan kunt u voordat u gaat verhuizen, een maand lang, gebruikmaken van een verhuisvergunning. Voor de hulptroepen die u in die periode ontvangt, is er een verhuisbezoekersvergunning. Dit is een digitale vergunning, geen papieren.

Per adres kan 1 keer per jaar een verhuisvergunning en/of een verhuisbezoekersvergunning worden aangevraagd.

U kunt de vergunning op 2 manieren aanvragen:

 • Via het Digitaal loket van P1, de organisatie die de parkeerdiensten voor de gemeente verzorgt. Hiervoor heeft u nodig:
  • uw DigiD
  • een digitale kopie van uw (voorlopige) koop- of huurcontract
  • (alleen bij de verhuisvergunning) Staat de auto niet op uw eigen naam? Houd dan ook een digitale versie bij de hand van de volgende documenten:
   • een kopie van het leasecontract  of een zogenoemde houdersverklaring waarin verklaard wordt dat het voertuig exclusief aan u beschikbaar is gesteld;
   • een kopie van dat deel van het kentekenbewijs waarop de naam staat van de kentekenhouder (uw werkgever of de leasemaatschappij)
 •  

Als u alle stappen heeft doorlopen, kunt u kiezen op welke manier u wilt betalen. Dat kan via iDeal of door zelf het bedrag over te maken. Uw vergunning gaat onmiddellijk in. Zodra de betaling is verwerkt, ontvangt u een e-mail met uitleg over hoe u de vergunning in gebruik neemt.

 • Bij het Servicepunt Parkeren aan het Mallegatsplein 8 in Alkmaar. Neem het volgende mee:
  • uw legitimatiebewijs
  • een kopie van uw (voorlopige) koop- of huurcontract
  • bankpas of telefoon om digitaal te betalen (contant betalen is niet mogelijk!)

Alleen bij de verhuisvergunning (niet nodig bij de verhuisbezoekersvergunning):

 • Uw kentekenbewijs
 • Als de auto niet op uw eigen naam staat:
  • een kopie van het leasecontract of een zogenoemde houdersverklaring waarin verklaard wordt dat het voertuig exclusief aan u beschikbaar is gesteld;
  • een kopie van dat deel van het kentekenbewijs waarop de naam staat van de kentekenhouder (uw werkgever of de leasemaatschappij)
  •  

De verhuisvergunning is een tijdelijke vergunning die verleend wordt voor maximaal een maand. Het is een digitale vergunning. De kentekens van alle vergunninghouders zijn opgenomen in een register. Bij een controle scannen de toezichthouders van de gemeente de kentekens van de geparkeerde auto’s. Zo kunnen zij zien of een auto een vergunning heeft of niet.

Voor het aanmelden van uw verhuisbezoek gebruikt u de app van P1: https://bezoek.parkeer.nl/alkmaar. 

Met de vergunning kunnen maximaal 10 bezoekers tegelijkertijd parkeren. U kunt hun kenteken eenvoudig aanmelden in de bijbehorende app op uw telefoon. De kosten zijn € 36,20 per uur. Hiervoor kunt u saldo laden in de app. Met de verhuisbezoekersvergunning kunt u maximaal 50 uur parkeertijd kopen.

Met de verhuisvergunning mag u parkeren in uw eigen buurt en (meestal) 2 aangrenzende buurten.

 • Een vergunning voor gebied Alkmaarderhout is geldig in gebied Alkmaarderhout, Emmakwartier en Westerhoutkwartier.
 • Een vergunning voor gebied Bergerhof is geldig in gebied Bergerhof, Blaeustraatkwartier en Spoorstraat.
 • Een vergunning voor gebied Overdie is geldig in gebied Overdie en Lyceumbuurt.
 • Een vergunning voor gebied Emmakwartier is geldig in gebied Emmakwartier, Alkmaarderhout en Lyceumbuurt.
 • Een vergunning voor gebied Friesepoort is geldig in gebied Friesepoort en Overstad .
 • Een vergunning voor gebied Lyceumbuurt is geldig in gebied Lyceumbuurt, Overdie en Emmakwartier.
 • Een vergunning voor gebied Overstad is geldig in gebied Overstad en Friesepoort.
 • Een vergunning voor gebied Rembrandtkwartier is geldig in gebied Rembrandtkwartier, Blaeustraatkwartier en Zocherbuurt.
 • Een vergunning voor gebied Parcade is geldig in gebied Parcade.
 • Een vergunning voor gebied Spoorstraat is geldig in gebied Spoorstraat, Zocherbuurt en Parcade.
 • Een vergunning voor gebied Blaeustraatkwartier is geldig in gebied Blaeustraatkwartier, Rembrandtkwartier en Bergerhof.
 • Een vergunning voor gebied Westerhoutkwartier is geldig in gebied Westerhoutkwartier, Alkmaarderhout en Zocherbuurt.
 • Een vergunning voor gebied Zocherbuurt is geldig in gebied Zocherbuurt, Spoorstraat en Westerhoutkwartier.
 • Een vergunning voor gebied Centrum is geldig in gebied Centrum.

Met uw verhuisvergunning mag u overal op straat parkeren, behalve op:

 • de plekken waar een maximale parkeertijd geldt;
 • laad- en losplekken;
 • gehandicaptenparkeerplaatsen.

Nee, met een verhuisvergunning of een verhuisbezoekersvergunning mag u niet het afgesloten gebied in het centrum in rijden. Dit gebied is alleen vrij toegankelijk tijdens de laad- en lostijden. Om buiten die tijden toegang te krijgen tot het afgesloten gebied, heeft u een tijdelijke inrijontheffing nodig.

Laad- en lostijden

Dag Ochtend Avond
Maandag 07.00 – 11.00 uur

17.00 – 19.30 uur

Dinsdag 07.00 – 11.00 uur 17.00 – 19.30 uur
Woensdag 07.00 – 11:00 uur 17.00 – 19.30 uur
Donderdag 07.00 – 11:00 uur 17.00 – 18.00 uur
Vrijdag * 07.00 – 10.00 uur 17.00 – 19.30 uur
Zaterdag 07.00 – 11.00 uur 17.00 – 19.30 uur

*Vrijdagochtend mogen chauffeurs tot uiterlijk 10.00 uur laden en lossen in de binnenstad.
In het kaasmarktseizoen gelden er aangepaste laad- en lostijden in de binnenstad. Op zondag zijn er geen laad- en lostijden.

 • U heeft een huis gekocht of gehuurd in een gebied met parkeren voor vergunninghouders;

Alleen bij een verhuisvergunning (niet nodig voor de verhuisbezoekersvergunning):

 • Het voertuig waar u de vergunning voor aanvraagt, staat op uw naam;
 • Heeft u een lease- of bedrijfsauto? Dan zijn de volgende documenten nodig:
  • (bij een leaseauto): een kopie van het leasecontract waarin u wordt genoemd.
  • (bij een bedrijfsauto): een zogenoemde houdersverklaring waarin het bedrijf verklaart dat het voertuig exclusief aan u beschikbaar is gesteld;
  • (in beide gevallen): een kopie van dat deel van het kentekenbewijs waarop de naam staat van de kentekenhouder (uw werkgever of de leasemaatschappij).
   • Kopie huur of koopcontract

U betaalt € 8,50 voor een verhuisvergunning. U betaalt € 36,20 per uur voor een verhuisbezoekvergunning.

Nee, u kunt een verhuisvergunning niet omzetten in een bewonersvergunning. Voor een bewonersvergunning is namelijk een inschrijving nodig in de Basisregistratie Personen. Zodra u deze inschrijving heeft, kunt u de bewonersvergunning aanvragen. In sommige gebieden kan er een wachtlijst zijn voor de bewonersvergunning. Hiervan krijgt u bericht op het moment dat u de vergunning aanvraagt.

Na uw verhuizing kunt u ook een vergunning aanvragen voor het parkeren door uw bezoek. U kunt dan kiezen tussen een digitale bezoekersvergunning en een papieren bezoekersvergunning. Als u voorkeur heeft voor een papieren bezoekersvergunning, vraag dan aan de vorige bewoners van uw huis of zij al een papieren bezoekersvergunning hadden. Zo ja, dan kunt u de vergunning overnemen voor de rest van het vergunningsjaar. De papieren bezoekersvergunning wordt per adres namelijk maar 1 keer per vergunningsjaar verstrekt.