Spelregels op het water

Spelregels op het water

Gaat u varen in Alkmaar? Dan is het goed om te weten waar u rekening mee moet houden. Zo zijn er een aantal regels voor varen en af-  en aanmeren. Met deze regels houden we het voor iedereen prettig en veilig op en om het water.

In Alkmaar mag u overal dezelfde snelheid varen. Dat is 6 km per uur. Alleen op het Noord Hollands kanaal gelden andere snelheidsregels. Daar mag je maximaal 9 km per uur varen.

De snelheidsregels gelden ook voor het varen in het buitengebied, bijvoorbeeld de Eilandspolder.

Als u de boot bestuurt mag u geen alcohol drinken. u bent namelijk ook op het water verkeersdeelnemer.

Natuurlijk is het fijn om aan boord muziek te luisteren. En dat mag zo lang anderen daar geen last van hebben. Hou rekening met anderen bij het afspelen van versterkte muziek. Zet het volume laag en veroorzaak geen overlast.

Binnen de stadsgrachten en singels is na 20.00 uur versterkte muziek verboden.

Ja, er zijn afvalbakken op verschillende plekken langs de vaarroutes.
Je kunt daar aanmeren om afval weg te gooien. Ook zijn er in Alkmaar op verschillende plekken drijfvuilkisten om afval achter te laten. Heb je afval in het water gevonden of is er geen afvalbak in zicht? Houd het afval dan bij je tot er gelegenheid is het netjes weg te gooien.