Veel gestelde parkeervragen

Overzicht van veel gestelde parkeervragen.

Vanaf 1 januari 2022  verzorgt P1 het parkeerbeheer in de gemeente Alkmaar. Ga voor meer informatie naar www.alkmaar.nl/parkeren.

 

Dit is afhankelijk van waar u woont. Binnen het gereguleerde gebied wordt er gewerkt met vergunningen. Daar is over het algemeen geen plaats om extra parkeerplaatsen aan te leggen. Het gereguleerde gebied is het gekleurde gebied, te zien via Parkeerservice – zones betaald parkeren.

Buiten die gebieden is het afhankelijk van de ernst van het probleem. En van de mogelijkheden en wenselijkheid om meer parkeerplaatsen aan te leggen. De ernst van het probleem kan onderzocht worden met een parkeerdrukmeting, die meet de parkeerdruk overdag en ’s nachts. Verder is het niet altijd wenselijk om meer parkeerruimte te realiseren, omdat ruimte voor andere dingen verdwijnt, zoals speelruimte voor kinderen en ruimte voor voetgangers.

Neem contact op met de gebiedsconsulent van uw wijk of dorp.

Het is verboden op het gras, in een park en voor een uitrit te parkeren. Deze regels worden gehandhaafd door Stadstoezicht.

U kunt een melding maken van hinderlijk parkeren op plaatsen waar dat niet mag via Overlast melden – Handhaving.

In de gemeente Alkmaar zijn alle parkeerplaatsen op openbaar terrein openbaar toegankelijk. Dit betekent dat iedereen een voertuig mag parkeren op die plekken waar het voor betreffende voertuigen is toegestaan.

In sommige straten/buurten is het mogelijk dat de gemeente het parkeerbeleid/parkeerregime tijdelijk aanpast. Deze straten/buurten moeten vallen in het uitbreidingskader. De straten/buurten die vallen onder het uitbreidingskader zijn te zien in onderstaande kaart.

In deze gebieden is het mogelijk om te onderzoeken of de buurt vergunninghoudersparkeren ingevoerd wil hebben. Dit onderzoek moet door middel van een enquête. Er moet een enquête onder de bewoners en bedrijven van het desbetreffende gebied gehouden te worden. Hierbij moet een respons van tenminste 60% van de bewoners en/of bedrijven ontvangen moet worden. Minstens 60% van de bewoners en/of bedrijven moet positief reageren.

Neem contact op met de gebiedsconsulent van uw wijk of dorp.

Meer informatie: Artikel 12

Een parkeervergunning en -abonnement kunt u aanvragen bij Parkeerservice.

Dat geldt ook voor garageabonnementen, bezoekerskaarten, gehandicaptenparkeerkaarten, verschillende ontheffingen voor de afgesloten binnenstad, ontheffing afsluiting Luttik/Oudorp en Sliksteeg/Herenstraat en ontheffing afsluiting Nijenburgerweg, Drechterwaard en Olympiaweg.

Verkeersontheffingen om bepaalde verkeersborden te mogen negeren (bijvoorbeeld met een auto rijden op een fietspad of fietsen in een voetgangersgebieden) vraagt u aan bij de gemeente.

Met ingang van 1 januari 2022 is de parkeerdienstverlening overgedragen aan P1 en kunnen zowel nieuwe aanvragen als het verlengen van bestaande vergunningen en ontheffingen worden gedaan via het Digitaal Loket van P1. Ga voor meer informatie naar www.alkmaar.nl/parkeren

Parkeren is wanneer een voertuig langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen van personen of voor het laden en lossen. Het wachten op een passagier die bijvoorbeeld een snelle boodschap doet valt onder parkeren, ongeacht of de bestuurder aanwezig wel of niet aanwezig is in het voertuig.

Laden en lossen is het actief bezig zijn met het laden van spullen in of uit een voertuig. Dat betekent dat er activiteit rond het voertuig moet zijn. Het wachten op personen valt hier niet onder. Ook het opladen van elektrische auto’s valt hier niet onder.

Dit doet u bij Cocensus. Zij regelen voor de gemeente Alkmaar de parkeerbelasting.

Hoe krijgt u uw auto terug na wegslepen?
Neem telefonisch contact op met Bergingscentrale Koppes via telefoonnummer 06 53 20 5310.

In Alkmaar geldt een wegsleepverordening. Met deze verordening heeft de gemeente de mogelijkheid om in bepaalde gevallen voertuigen weg te slepen.

 

Neem dan een kijkje op de website van Parkeerservice.

Met ingang van 1 januari 2022 is de parkeerdienstverlening overgedragen aan P1 en kunnen zowel nieuwe aanvragen als het verlengen van bestaande vergunningen en ontheffingen worden gedaan via het Digitaal Loket van P1. Ga voor meer informatie naar www.alkmaar.nl/parkeren