Kiesrecht, wie mag er stemmen?

In de Kieswet is per verkiezing bepaald wie mag stemmen. De regels voor het kiesrecht zijn voor deze verkiezingen niet hetzelfde. Het kan zijn dat u voor de Waterschapsverkiezing wel mag stemmen en voor de Provinciale Statenverkiezing niet mag stemmen.

Voor de Provinciale Staten mag u stemmen als u:

  • 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag, en
  • de Nederlandse nationaliteit hebt.

Voor het Waterschap mag u stemmen als u:

  • 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag, en
  • de Nederlandse nationaliteit hebt of 
  • de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie, of 
  • de nationaliteit van een land buiten de EU en een geldige verblijfstitel

Op 30 januari 2023 wordt bepaald wie mogen stemmen. U krijgt van de gemeente Alkmaar een stempas als u hier op 30 januari stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Verhuist u na 30 januari naar Alkmaar? Dan krijgt u uw stempas van uw vorige gemeente. U kan dan niet in Alkmaar stemmen.

Deze worden op 28 februari en 1 maart bezorgd op het adres waar u op 30 januari stond ingeschreven.