Kiesrecht, wie mag er stemmen?

In de Kieswet is per verkiezing bepaald wie mag stemmen.

Voor de Tweede Kamerverkiezing mag u stemmen als:

  • u geboren bent op of voor 22 november 2005, en
  • de Nederlandse nationaliteit bezit.

Op 9 oktober wordt bepaald wie mogen stemmen.

U krijgt van de gemeente Alkmaar een stempas als u hier op 9 oktober ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Verhuist u na 9 oktober naar Alkmaar? Dan krijgt u uw stempas van uw vorige gemeente.

PostNL bezorgt de stempassen tussen 23 oktober en 27 oktober.