Volmacht, iemand anders laten stemmen

Kunt u zelf niet stemmen op de verkiezingsdag? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. Er zijn twee soorten volmachten; een schriftelijke en een onderhandse volmacht.

De kiezer die voor u gaat stemmen, mag per verkiezing maximaal twee volmachten uitbrengen. Deze volmachtstemmen moet hij/zij tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Begin november krijgt u uw stempas per post thuis. U kunt dan de achterkant van de stempas invullen. Daarop zet u wie voor u gaat stemmen. Deze kiezer moet in de gemeente Alkmaar wonen. Daarna geeft u de ingevulde stempas aan de kiezer die voor u gaat stemmen. Ook geeft u een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een digitale foto van uw identiteitsbewijs zijn. De ander kiezer kan dan voor u stemmen in het stembureau. Hij/zij moet dat tegelijk met zijn eigen stem doen. Dit heet een onderhandse volmacht.

Wilt u al voor dat u de stempas heeft ontvangen een kiezer uit Alkmaar machtigen? Dat kan met een schriftelijke volmacht:

  • Download eerst het aanvraagformulier van Rijksoverheid.
  • Vervolgens vullen u en uw gemachtigde het formulier in.
  • Daarna stuurt u het ingevulde en ondertekende formulier digitaal op via Mijn Alkmaar
  • Dit kan tot en met vrijdag 17 november 17.00 uur
  • Uw gemachtigde ontvangt daarna per post het volmachtbewijs, waarmee hij/zij voor u kan stemmen.

 

Met een schriftelijk volmacht kunt u een kiezer uit een andere gemeente voor u laten stemmen.

  • Download eerst het aanvraagformulier van Rijksoverheid.
  • Vervolgens vullen u en uw gemachtigde het formulier in.
  • Daarna stuurt u het ingevulde en ondertekende formulier digitaal op via Mijn Alkmaar
  • Dit kan tot en met vrijdag 17 november 17.00 uur
  • Uw gemachtigde ontvangt daarna per post het volmachtbewijs, waarmee hij/zij voor u kan stemmen.

Een kiezer kan maximaal twee volmachten aannemen. Hij/zij moet de volmachtstemmen tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Een algemene volmacht die is afgegeven door een notaris of een rechter geldt niet voor de verkiezingen.