Uitkering bij werkloosheid of ziekte

Zit u (binnenkort) zonder werk? Dan heeft u misschien recht op een werkloosheidsuitkering.

Bent u ziek? Dan kunt u een Ziektewet-uitkering of een WIA-uitkering aanvragen.

Voor informatie kunt u terecht bij het UWV.