Uitkering bij werkloosheid of ziekte

Als u bent ontslagen of binnenkort zonder werk komt te zitten, dan heeft u misschien recht op een werkloosheidsuitkering.

Bent u ziek? Dan kunt u Ziektewet-uitkering of een WIA-uitkering aanvragen.

Voor informatie kunt u terecht bij het UWV.