Boom kappen, vergunning

Wilt u een boom kappen? Dan heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het omgevingsloket.

Gaat u (ver)bouwen of wilt u een uitweg aanleggen en staat er een boom in de weg? Via het omgevingsloket kunt u ook een gecombineerde aanvraag indienen.

 

 

U heeft een vergunning nodig als:

 • de boom of houtopstand een monumentale- of waardevolle boom is, zoals omschreven de Verordening Fysieke Leefomgeving;
 • de boom of houtopstand geen particulier eigendom is. Waarbij de boom een grotere dwarsdoorsnede heeft dan 20 centimeter. Dit wordt gemeten op 1 meter 30 boven het maaiveld. Heeft de boom meerdere stammen, meet dan de dikste stam;
 • de boom of houtopstand particulier eigendom is. Daarbij in de stad Alkmaar op een perceel staat dat groter is dan 200m2. Waarbij de boom een grotere dwarsdoorsnede heeft dan 20 centimeter. Dit wordt gemeten op 1  meter 30 boven het maaiveld. Heeft de boom meerdere stammen, meet dan de dikste stam.

Onderstaande afbeelding laat zien wat stad Alkmaar hier is. Weergegeven zoals als bedoeld in artikel 9:3 lid 2 onder b van de Verordening Fysieke Leefomgeving.

 

 

U heeft geen omgevingsvergunning nodig wanneer:

 • de boom valt onder de houtopstanden zoals bedoeld in artikel 4.6 van de Wet natuurbescherming;
 • de boom wordt aangetast volgens artikel 7 en 8 van de Plantenziektenwet;
 • er periodiek geknot of anders gesnoeid wordt als dit noodzakelijk is vanwege regulier onderhoud.

 

 

U vraagt de vergunning aan via het omgevingsloket.

U voegt de volgende informatie toe:

 • Een schets van uw huis en tuin en teken alle bomen in;
 • Geef aan welke boom u wilt kappen;
 • Vermeld de stamdikte van de te kappen boom op 1 meter 30 vanaf de grond.

 

 

€ 150,65

 

 

Binnen 8 weken weet u of u de vergunning krijgt.

 • Wij publiceren de aanvraag op officiëlebekendmakingen.nl;
 • U krijgt schriftelijk bericht van het besluit. U kunt hier tegen bezwaar maken;
 • U ontvangt de verleende vergunning, die ook op officiëlebekendmakingen.nl wordt gepubliceerd;
 • Inwoners kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen;
 • 6 weken na het verlenen van de vergunning mag er gekapt worden.

Een omgevingsvergunning die is afgegeven voor alleen kappen, blijft 2 jaar geldig. Kappen zonder vergunning is strafbaar; u kunt een flinke boete krijgen.

 

 

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: