Omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt bestaande wetten samen en vereenvoudigt de regels voor bijna alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

Hier vindt u een filmpje over de Omgevingswet op YouTube. Er is audiodescriptie voor deze film.

Voor alle informatie over de Omgevingswet kunt u Aan de slag met de Omgevingswet bezoeken.

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen hebt om uw huis te verbouwen, een boom wilt kappen of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen bouwen of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten.

De Omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving. Bekijk hoe dat gaat op Participatie bij (ver)bouwen en ruimtelijke initiatieven, hoe doe ik dat?.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.
  • De bestemmingsplannen van gemeente Alkmaar vormen samen één omgevingsplan per 1 januari 2024. In de komende jaren wordt stapsgewijs gewerkt aan een nieuw omgevingsplan. Dit plan bevat dan niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar kan ook regels bevatten over bijvoorbeeld geluid, bodem, energiemaatregelen en duurzaamheid.
  • De Omgevingswet heeft als uitgangspunt dat de overheid sneller beslist op uw vergunningaanvraag. In de meeste gevallen is de beslistermijn maximaal 8 weken. Als het nodig is kan deze termijn worden verlengd met 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn veel langer.

Hebt u een vergunning gekregen of aanvraag ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. Moet de gemeente de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht.

Tot 1 januari 2024 maakt u gebruik van het huidige Omgevingsloket online voor het aanvragen van omgevingsvergunningen.