Geluidshinder bouw of sloop, ontheffing

Wanneer u bij een bepaalde activiteit (bijvoorbeeld bouwactiviteit) geluidshinder veroorzaakt, dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. De gemeente wil zo onnodig overlast beperken. De ontheffing geluidshinder is gericht op bouw-, sloop- en/of infrastructurele projecten buiten de reguliere werktijden. U voldoet aan bepaalde voorwaarden, zodat overlast voor de omgeving en omwonenden wordt voorkomen.

Organiseert u een optreden met livemuziek of dj’s in uw horecabedrijf? Vraag dan een kennisgeving incidentele festiviteit aan.

Er is geen ontheffing nodig tussen 07.00 – 19.00 uur op werkdagen wanneer u voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

 1. De geluidsnormen vanuit het landelijk Bouwbesluit 2012 worden niet overschreden.
 2. Het verrichten van handelingen of het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten voldoet aan de Circulaire Bouwlawaai 2010.
 • Inwoners: DigiD
 • Bedrijven: eHerkenning
 • Gegevens van de machines die gebruikt worden inclusief geluidsgegevens

Indien van toepassing:

 • Een situatieschets waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
 • Fasering/planning van de werkzaamheden;
 • Een akoestisch onderzoek of akoestische onderbouwing.

Bent u een inwoner dan vult u het formulier ontheffing geluidshinder bouw of sloop voor inwoners in.

Bent u vertegenwoordiger van een een bedrijf dan vult u het formulier ontheffing geluidshinder bouw of sloop voor bedrijven in.

U betaalt € 63,65

U hoort binnen 8 weken of uw aanvraag is goedgekeurd.

De voorwaarden voor het aanvragen van ontheffing zijn:

 • U gebruikt de stilste technieken en materialen.
 • U deelt de bouwplaats zo in dat de geluidshinder beperkt blijft.
 • U zorgt dat de geluidshinder zo kort mogelijk duurt.
 • U licht omwonenden op tijd in over geplande werkzaamheden.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: