Geluidshinder, ontheffing

Geluidshinder is verboden. De gemeente kan een ontheffing verlenen.

Voorbeelden van geluidshinder:

  • Niet permanente activiteiten die in de buitenlucht plaatsvinden: een kermis, een braderie, een straatfeest, enz.;
  • luidsprekers op voer- of vaartuigen, die reclame of muziek maken of mededelingen doen;
  • het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen.

 

Er zijn veel verschillende tarieven, afhankelijk van de aanvraag.

Enkele voorbeelden:

Knalapparaat
aanvragen op deze pagina

€ 61,60

Bouwlawaai
aanvragen op Geluidshinder bouw of sloop, ontheffing

€ 61,60

Draaiorgel

aanvragen op Geluidswagen, ontheffing

€ 21,00 per dag
€ 42,05 niet langer dan 14 dagen
€ 94,60 per jaar