Gemeentegrond kopen of huren

Wilt u grond van de gemeente Alkmaar kopen of huren? Bijvoorbeeld voor tuinuitbreiding? Dat kan. Het gaat dan niet om bouwkavels of in erfpacht uitgegeven grond.

Let op! Door de vele aanvragen kan het tot 4 maanden duren voordat u antwoord krijgt op uw aanvraag.

U vraagt dit aan via een digitaal aanvraagformulier. Voeg bij dit formulier een duidelijke situatietekening toe.

Uw aanvraag wordt getoetst op de aanwezigheid van openbare nutsvoorzieningen, verkeerstechnische bezwaren en eventuele esthetische bezwaren. De grond wordt niet verkocht of verhuurd wanneer:

  • de grond deel uitmaakt van structureel, ecologisch of functioneel of beeldbepalend groen;
  • er in de grond gemeentelijke kabels en leidingen liggen;
  • er versnippering ontstaat;
  • de verkeersveiligheid in gevaar komt;
  • door de aankoop of huur onlogische erfgrenzen ontstaan;
  • de aankoop of huur niet past binnen de strategische overwegingen van de gemeente.

Het indienen van uw aanvraag is gratis. De verkoopprijzen en verhuurprijzen vindt u in de nota grondprijzen.

U krijgt binnen 12 weken antwoord op uw aanvraag. U wordt via de mail op de hoogte gehouden van de voortgang.

Let op! Door de vele aanvragen in combinatie met de vakantieperiode kan het tot 4 maanden duren voordat u antwoord krijgt op uw aanvraag.

Heeft u grond gekocht, gehuurd of gepacht? Dan kunt u niet zomaar bouwen op de grond. Er zijn de volgende voorwaarden:

  • In het bestemmingsplan staat dat op de grond gebouwd mag worden;
  • U vraagt een omgevingsvergunning aan om te bouwen;
  • U bent eigenaar van de grond óf u hebt een opstal- of erfpachtrecht op de grond;
  • Bent u geen eigenaar van de grond en heeft u ook geen opstal- of erfpachtrecht? Dan vraagt u toestemming aan de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan eigenaar van het bouwwerk. Dit heet in juridische termen “natrekking”.

Bel met telefoonnummer 14 072 en vraag naar de vakgroep vastgoed.