Gemeentegrond kopen of huren

Wilt u grond van de gemeente Alkmaar kopen of huren? Bijvoorbeeld voor tuinuitbreiding? Dat kan. Het gaat dan niet om bouwkavels of in erfpacht uitgegeven grond.

Let op! Door de vele aanvragen kan het tot 4 maanden duren voordat u antwoord krijgt op uw aanvraag.

U vraagt dit aan via een digitaal aanvraagformulier. Voeg bij dit formulier een duidelijke situatietekening toe.

Uw aanvraag wordt getoetst op de aanwezigheid van openbare nutsvoorzieningen, verkeerstechnische bezwaren en eventuele esthetische bezwaren. De grond wordt niet verkocht of verhuurd wanneer:

 • de grond deel uitmaakt van structureel, ecologisch of functioneel of beeldbepalend groen;
 • er in de grond gemeentelijke kabels en leidingen liggen;
 • er versnippering ontstaat;
 • de verkeersveiligheid in gevaar komt;
 • door de aankoop of huur onlogische erfgrenzen ontstaan;
 • de aankoop of huur niet past binnen de strategische overwegingen van de gemeente.

Het indienen van uw aanvraag is gratis. De verkoopprijzen en verhuurprijzen vindt u in de nota grondprijzen.

Op dit moment krijgt de gemeente veel aanvragen. Daardoor duurt het minimaal 4 maanden voordat u een reactie krijgt op uw aanvraag.

U kunt zien hoe ver wij zijn met uw aanvraag 

Ga daarvoor naar https://mijn.alkmaar.nl/pip/ U heeft hiervoor een zaaknummer nodig. Dit persoonlijke  zaaknummer ontvangt u in de bevestiging

Nadat wij uw verzoek hebben beoordeeld hoort u of u de grond kunt kopen of huren 

Zo beoordelen wij uw aanvraag:

 • Wij kijken of wij van u alle informatie hebben ontvangen;
 • Is alles compleet dan starten wij met het beoordelen van uw aanvraag. Dat gebeurt door verschillende afdelingen;
 • Wij kijken ook of er kabels en leidingen in de grond zitten (Klic-melding).

Let op! Is er sprake is van erfpacht of zitten er kabels en leidingen in de grond? Dan is het alleen mogelijk om de grond te huren.

U krijgt van ons bericht als uw verzoek is afgerond 

Als uw verzoek is afgehandeld dan krijgt u van ons een (digitale) brief met daarin de uitkomst van uw aanvraag.

 

 

 

 

 

 

Heeft u grond gekocht, gehuurd of gepacht? Dan kunt u niet zomaar bouwen op de grond. Er zijn de volgende voorwaarden:

 • In het bestemmingsplan staat dat op de grond gebouwd mag worden;
 • U vraagt een omgevingsvergunning aan om te bouwen;
 • U bent eigenaar van de grond óf u hebt een opstal- of erfpachtrecht op de grond;
 • Bent u geen eigenaar van de grond en heeft u ook geen opstal- of erfpachtrecht? Dan vraagt u toestemming aan de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan eigenaar van het bouwwerk. Dit heet in juridische termen “natrekking”.

U kunt zien hoe ver wij zijn met uw aanvraag 

Ga daarvoor naar https://mijn.alkmaar.nl/pip/ U heeft hiervoor een zaaknummer nodig. Dit persoonlijke  zaaknummer ontvangt u in de bevestiging.

Voor overige vragen neem dan contact op met team Vastgoed en Gronden via 14072