Meeuwenoverlast

Meeuwen kunnen overlast veroorzaken, vooral tijdens de broedperiode van april tot en met augustus. De gemeente probeert deze overlast zoveel mogelijk tegen te gaan. In het broedseizoen is de meeste overlast door vervuiling op straat, geluidsoverlast en schijnaanvallen. Inwoners kunnen zelf een grote rol spelen in de vermindering van meeuwenoverlast.

De gemeente Alkmaar heeft een meerjarige ontheffing ontvangen om maatregelen te nemen bij overlast. Zo is het mogelijk om in sommige gevallen nesten te verplaatsen van de zilvermeeuw, de stormmeeuw en de kleine mantelmeeuw. En kan er nestbehandeling plaatsvinden, bij de kleine mantelmeeuw. De ontheffing is verleend tot en met 31 augustus 2026.

  • Zwerfvuil trekt ongedierte aan. Gooi geen afval of etensresten op straat.
  • Woont u in een buurt waar ondergrondse restafvalcontainers voor uw huisvuil staan? Zet geen vuilniszakken of los afval naast de containers.
  • Voer meeuwen en eenden niet.
  • Pas uw dak aan. Dit kan door het plaatsen van pennen en/of netten.
  • Bespreek de overlast met uw buren en maak samen afspraken.
  • Heeft u overmatig veel last? Meld dit bij Stadswerk072.

Meeuwen zijn beschermde dieren volgens de Wet natuurbescherming. Daar moet bij het beperken van de overlast rekening mee worden gehouden.

Veel overlast vindt plaats in de binnenstad. Bij veel horecagelegenheden, scholen en andere plekken waar voedsel is, zijn meeuwen ook graag te gast. Om bezoekers extra bewust te maken van het niet voeren kunnen ondernemers nu meeuwenborden aanvragen bij de gemeente. Deze kunnen gemonteerd worden aan het pand wat extra attentiewaarde geeft de meeuwen niet te voeren. Bent u ondernemer of school en wilt u ook kosteloos een meeuwenbordje? Mail dan naar meeuwen@alkmaar.nl Let wel, er is een beperkte oplage.