Groenideeën met de buurt

Hebt u ideeën om uw buurt groener te maken en zo mee te helpen aan een beter milieu? Dan kunt u terecht bij Stichting Steenbreek en bij Stadswerk072 > Meedoen in het Groen

Veel inwoners willen zelf wat doen om het milieu te verbeteren en hun leefomgeving aan te passen op de veranderende weersomstandigheden. Want in een snel tempo verdwijnen veel plant- en diersoorten en hebben we steeds meer last van stormen en stortbuien.
Uit onderzoek blijkt dat de toename van verharding van de grond – tegels in de tuin –  een slecht effect heeft op mens, dier en natuur. Elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen helpt. Helpt u mee?

Meedoen in het Groen

Onder ‘Meedoen in het groen’ vindt u voorbeelden en informatie en kunt u zich aansluiten bij initiatieven en  vrijwilligersgroepen van onder andere vlinder- en wijktuinen.

Stichting Steenbreek

De gemeente heeft via deze stichting onder andere aan de Hortus Alkmaar de opdracht gegeven om bewoners te stimuleren hun tuin te vergroenen onder het motto ‘stenen eruit, planten erin’.