Omgevingsvergunning

Bent u van plan om uw woning of bedrijf te (ver)bouwen? Of wilt u bijvoorbeeld een weg aanleggen of een dakkapel plaatsen? Of reclame aanbrengen op uw pand? Waarschijnlijk heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Doe eerst een vergunningscheck via het omgevingsloket. U weet dan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. U kunt die daar direct aanvragen.

U vraagt een vergunning aan voor:

 • Aanbrengen van reclame (zoals een reclamebord)
 • Aanleggen van een (uit)weg
 • Afwijken van een bestemmingsplan
 • Brandveilig gebruik bouwwerken
 • Bouwen of verbouwen van een woning of bedrijf
 • Kappen van een (monumentale) boom
 • Plaatsen van een aan-, bij- of uitbouw (bijvoorbeeld plaatsen van een tuinhuisje, schuurtje, berging)
 • Plaatsen van een dakkapel
 • Slopen of verbouwen van een monument

 

De kosten voor een omgevingsvergunning hangen af van het soort activiteit waar u de vergunning voor aanvraagt. De tariefstelling is niet eenvoudig. Het volledige overzicht vindt u in onze tarieventabel legesverordening.

Wilt u een indicatie over wat het in uw specifieke geval gaat kosten, neemt u dan contact op via het contactformulier.

Als u een uitgebreid bouwplan heeft en twijfelt of het mag, dan kunt u dit van tevoren met ons bespreken. Zo kunt u een ruimtelijke afweging en/of welstandsadvies vooraf laten doen.

Hoe doet u dit?

Via het Omgevingsloket vraagt u een ‘principeverzoek‘ aan. U volgt dan dezelfde instructies als bij een aanvraag omgevingsvergunning. Echter bij de laatste stap klikt u niet op indienen, maar op de knop vooroverleg.

Let op! Er zijn kosten verbonden aan het indienen van een principeverzoek. De kosten kunt u terug vinden in de legestabel. (hoofdstuk 2)

 1. U ontvangt een ontvangstbevestiging en legesbrief en wij publiceren uw aanvraag op de website van de overheid.
 2. Wij kijken of de aanvraag de reguliere procedure (8 weken) of dat de uitgebreide procedure (6 maanden) volgt. Ook controleren wij of uw aanvraag compleet is.
 3. Ontbreken er documenten, dan ontvangt u een brief met het verzoek om aanvullende gegevens in te leveren.
 4. Wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen uw aanvraag aan o.a. het geldende bestemmingsplan, de welstandsnota en het bouwbesluit.
 5. U ontvangt een brief met de vergunning/weigering. Wij publiceren deze brief op de website van de overheid.
 6. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend, dit geldt niet als de procedure van 6 maanden van toepassing is.

U kunt uw status bekijken via het omgevingsloket.

Alle bekendmakingen over vergunningen publiceren wij op de website van de overheid.

Ja, de gemeente kan bij de aanvraag van bepaalde vergunningen, subsidies en bij vastgoedtransacties een Bibob-onderzoek doen.

Met zo’n integriteitsonderzoek wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermt de gemeente zo de bonafide ondernemers.

Bekijk de pagina archeologische verplichtingen voor meer informatie.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: