Geluidshinder bouw of sloop, ontheffing

Wanneer u bij een bepaalde activiteit (bijvoorbeeld bouwactiviteit) geluidshinder veroorzaakt, dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. De gemeente wil zo onnodig overlast beperken.

De ontheffing geluidshinder is gericht op bouw-, sloop- en/of infrastructurele projecten buiten de reguliere werktijden. U voldoet aan bepaalde voorwaarden, zodat overlast voor de omgeving en omwonenden wordt voorkomen.

Organiseert u een optreden met livemuziek of dj’s in uw horecabedrijf? Vraag dan een kennisgeving incidentele festiviteit aan.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen

Er is geen ontheffing nodig tussen 07.00 – 19.00 uur op werkdagen wanneer u voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

 1. De geluidsnormen vanuit het landelijk Bouwbesluit 2012 worden niet overschreden.
 2. Het verrichten van handelingen of het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten voldoet aan de Circulaire Bouwlawaai 2010.
 • Inwoners: DigiD
 • Bedrijven: eHerkenning
 • Gegevens van de machines die gebruikt worden inclusief geluidsgegevens

Indien van toepassing:

 • Een situatieschets waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
 • Fasering/planning van de werkzaamheden;
 • Een akoestisch onderzoek of akoestische onderbouwing.

Bent u een inwoner dan vult u het formulier ontheffing geluidshinder bouw of sloop voor inwoners in.

Bent u vertegenwoordiger van een een bedrijf dan vult u het formulier ontheffing geluidshinder bouw of sloop voor bedrijven in.

U betaalt € 63,65

U hoort binnen 8 weken of uw aanvraag is goedgekeurd.

De voorwaarden voor het aanvragen van ontheffing zijn:

 • U gebruikt de stilste technieken en materialen.
 • U deelt de bouwplaats zo in dat de geluidshinder beperkt blijft.
 • U zorgt dat de geluidshinder zo kort mogelijk duurt.
 • U licht omwonenden op tijd in over geplande werkzaamheden.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: