Ontwerpbesluiten ter inzage

Zienswijze ontwerpbesluit

Wilt u een reactie op de ontwerpbesluiten geven? Dat kan in de zes weken dat een ontwerpbesluit ter inzage ligt. Dit noemen wij een zienswijze indienen. Neemt u eerst het ontwerpbesluit en de stukken die daarbij horen door.

Andere bekendmakingen en regelgeving bekijken

Bent u op zoek naar andere bekendmakingen of regelgeving? Bijvoorbeeld aangevraagde omgevingsvergunningen of lokale regels? Bekijk dan de pagina Bekendmakingen en regelgeving.

Deze ontwerpbesluiten liggen nu ter inzage:

Aanvraag omgevingsvergunning Achter de Vest 1