Participatie, checklist project met grote impact

Checklists voor participatie bij uw (ver)bouwproject of ruimtelijk initiatief. Voor projecten met een grote impact op de omgeving.

Onderzoek de omgeving van uw (ver)bouwplan of ruimtelijk initiatief

 • Wat houdt uw plan in? Wat gaat u bouwen, maken of doen en waar doet u dat? Wat gaat er gebeuren in uw bouwwerk of op uw locatie?
 • Wat merken anderen van uw plan? Wat zijn de mogelijke gevolgen van uw plan voor uw omgeving? Wat zijn de voor- en nadelen van uw plan voor anderen?
 • Wie merken er iets van uw plan? Trek een denkbeeldige lijn op ruime afstand rond uw plan. Welke omwonenden, bedrijven, organisaties en eigenaren zijn er in deze omgeving?
 • Met wie gaat u samenwerken? Misschien kunnen zij u helpen andere mensen te betrekken.
 • Het betrekken van de omgeving, wat kan dat opleveren voor uw plan? Wilt u ideeën opdoen? Wordt uw plan er beter van? Krijgt u meer draagvlak? Of kunt u bezwaren voorkomen?

Meld uw plan zo vroeg mogelijk bij uw omgeving.
Zo zorgt u ervoor dat de omgeving:

 • nog kan meedenken;
 • zich betrokken voelt.

Het resultaat van deze stap legt u vast en deelt u met de contactpersoon bij de gemeente. Indien nodig krijgt u advies.

Wat neemt u op in uw participatieplan

 • Hoe u de omgeving betrekt

o   Mensen laten weten dat u een plan heeft;

o   Mensen laten meedenken over uw plan;

o   Mensen laten meewerken aan uw plan;

o   Mensen laten meebeslissen over uw plan.

 • Wie u bij uw plan betrekt. Bij het onderzoeken van uw omgeving heeft u nagedacht over wie er iets merken van uw plan.
 • Wat verwacht u van de mensen die meedoen? Geef duidelijk aan over welke onderwerpen mensen wel of juist niet kunnen meepraten.
 • Wat u met de participatie wilt bereiken.

o   Nieuwe ideeën opdoen;

o   Andere oplossingen voor uw probleem;

o   De mening van anderen op tafel krijgen;

o   Mensen mee laten denken over de uitvoering van het plan;

o   Draagvlak creëren;

o   De kwaliteit van uw plan verbeteren.

 • Hoe u iedereen van uw plan en de participatie op de hoogte stelt. Bijvoorbeeld via:

o   een huis- aan huis-brief;

o   een lijst met e-mailadressen;

o   het betrekken van uw dorps- of wijkraad;

o   een publicatie in de krant.

 • Hoe u iedereen laat meepraten. Bijvoorbeeld via een presentatie door uw architect; het laten zien van tekeningen. Of aanwezigen vragen laten stellen; een antwoordkaart; een website of een digitaal platform? De manier die u kiest is van invloed op de resultaten die u ophaalt.
 • Hoe uw tijdspad eruit ziet.
 • Hoe u betrokken laat weten wat u met de resultaten heeft gedaan. Of u uw plan heeft aangepast. Of en wanneer u de vergunning aanvraag. En wanneer u gaat bouwen.

Dit plan bespreekt u met uw contactpersoon bij de gemeente.

Wat doet u met de resultaten van het overleg met de omgeving?

Hoe legt u de resultaten vast?

Maak op uw eigen manier een verslag van het overleg met de omgeving.

Dat kan bijvoorbeeld via:

 • een verslag op papier;
 • een bouwtekening met aantekeningen;
 • een tabel;
 • een fotoverslag;
 • een filmpje.

Vergeet niet de betrokkenen op de hoogte te houden

De betrokkenen bij het plan worden graag op de hoogte gebracht van het verslag. Het verslag is ook van belang voor de gemeente. De resultaten van het overleg betrekt de gemeente bij de beslissing over uw plan.

Wat legt u vast?

De volgende onderwerpen zijn van belang in uw verslag:

 • Welke personen en organisaties hebben op uw plan gereageerd?
 • Heeft u iedereen bereikt die u wilde bereiken?
 • Welke ideeën, opmerkingen en reacties leverde het overleg op?
 • Welke opmerkingen of ideeën hebben tot wijzigingen van het plan geleid en waarom?
 • Met welke opmerkingen of ideeën heeft u niets kunnen doen in uw plan en waarom niet?
 • Is uw plan veranderd of verbeterd door de participatie? Op welke manier?
 • Heeft u iedereen geïnformeerd over de vervolgstappen en het tijdpad van uw plan?
 • Zijn alle betrokkenen ervan op de hoogte dat u uw aanvraag heeft ingediend?

Stuur het participatieverslag naar uw contactpersoon bij de gemeente. Indien nodig ontvangt u advies.

Voeg het participatieverslag bij de aanvraag voor uw omgevingsvergunning.