Cameratoezicht

Team Handhaving van de Unit Veiligheid van gemeente Alkmaar houdt toezicht via camera’s in de binnenstad van Alkmaar. Het toezicht is bedoeld als ondersteuning van de politie bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid. De observatiegebieden zijn in het Centrum en in De Mare.

De camera’s zijn een hulpmiddel om verstoringen van de openbare orde en veiligheid te signaleren en politie of andere hulpdienst te alarmeren. Ook kunnen ze dienen voor opsporingsdoeleinden. De aanwezigheid van camera’s moet zorgen voor een beter gevoel van veiligheid van de mensen die in het gebied wonen, werken, winkelen of uitgaan.

Feiten

Het toezicht gebeurt met bestuurbare en inzoombare camera’s. De camera’s nemen 24 uur per dag bewegende beelden op. De beelden worden 24/7 bekeken en ze worden in principe zeven dagen bewaard. Alleen op verzoek van politie en/of justitie worden beelden langer bewaard of ambtshalve vastgelegd. Het camerasysteem werkt op een eigen glasvezelnet.
De politie bepaalt wat er met de beeldinformatie gebeurt en of en in hoeverre beelden aan derden worden getoond.
Het toezicht richt zich op de openbare weg. Met de camera’s kan niet bij woningen naar binnen ‘gegluurd’ worden. Woningen zijn in het camerasysteem digitaal afgeschermd.

Melden

Als u getuige of slachtoffer bent van strafbare feiten of als u verdachte situaties ziet, neem dan altijd contact op met de politie via 0900 8844, bij spoed met 112.
Het is goed als u de politietelefonist(e) wijst op de aanwezigheid van camera’s. Zo kunnen zij zorgen voor het tijdig veiligstellen van de beelden.

Heeft u vragen? Bel 14 072 en vraag naar Handhaving.