Bouwen en natuurbescherming

De Wet natuurbescherming regelt dat bijna alle in Nederland in de vrije natuur voorkomende dieren en planten zijn beschermd. Gaat u bouwen of verbouwen? Dan houdt u rekening met de Wet natuurbescherming.

De Wet natuurbescherming regelt dat bijna alle in Nederland voorkomende dieren en planten zijn beschermd. Dit betekent bijvoorbeeld dat het verboden is om vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en een aantal vissoorten te verstoren, te vangen of te doden. Zij mogen ook niet uit rust-, verblijf- en nestplaatsen worden gehaald. Wilde planten mogen niet worden uitgestoken. Op grond van de Wet natuurbescherming geldt de zorgplicht voor iedereen. Dit betekent dat iedereen rekening moet houden met dieren, planten en hun leefplek.

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan houdt u rekening met de Wet natuurbescherming. Dat doet u door altijd zelf te controleren of er bijzondere of beschermde dier- en plantsoorten in (de omgeving van) het te (ver)bouwen bouwwerk voorkomen, die u met het bouwen kunt verstoren. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen bij het plaatsen van dakkapellen en dakopbouwen of bij het verduurzamen van uw woning door bijvoorbeeld renovatie of isolatie.   Voordat u start met bouwen of verbouwen neemt u maatregelen om dieren een andere plek te geven. Plaats bijvoorbeeld kasten voor gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Ook speciale dakpannen bieden ruimte voor vogels. Of zorg bij nieuwe gevelbetimmering voor ruimtes waarin vleermuizen of gierzwaluwen kunnen wegkruipen of maak de schoorsteen geschikt voor vleermuizen. Naast de behoefte aan verblijfplaatsen hebben dieren ook plekken nodig voor voedsel en veiligheid. Laat daarom begroeiing zoveel mogelijk intact of plant nieuwe doornige struiken, groenblijvende heesters of klimplanten. Maai het gazon wat minder vaak, maak een verwilderd plekje of een strook met wilde bloemen of onkruid als bron voor zaden en insecten.

Het is belangrijk dat u de werkzaamheden buiten de kwetsbare periode van dieren uitvoert. De meest kwetsbare periode is over het algemeen de voortplantingsperiode. De beste periode om te bouwen is daarom ongeveer tussen september tot en met februari.

De checklist groen bouwen helpt u om de juiste maatregel te kiezen: Checklist groen bouwen | Waarom groen bouwen? Meer informatie leest u ook op de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: Wet natuurbescherming – OD NHN.