Commissie omgevingskwaliteit

Bouwen

Een gebouw dat wordt gebouwd of verbouwd moet aan regels voldoen. De commissie omgevingskwaliteit bekijkt of het uiterlijk van een gebouw voldoet aan de welstandsregels. Ze letten bijvoorbeeld op vorm, kleuren en materialen. De commissie geeft hierover advies aan de gemeente. Op de digitale welstandskaart kunt u zien welke regels er zijn.

Monument

De Commissie omgevingskwaliteit kijkt ook of het bouwen of verbouwen van monumenten goed gebeurd. Ze letten op hoe het monument eruitziet en waarom het beschermd is. De commissie geeft hierover advies aan de gemeente. In het monumentenregister vindt u informatie over monumenten.

Heeft u toch vragen? Bel de vakgroep Erfgoed op telefoonnummer 14 072.

De commissie omgevingskwaliteit vergadert elke 14 dagen.

Agenda 29 februari 2024

Zaak

Adres

Beschrijving

0000561406/20234427

Zuidervaart 33 Zuidschermer

het renoveren van de stolp tot woongemeenschap, 4 appartementen in de stolp 2 appartementen naast de stolp

0000596162/20236531

Zuideinde 91 Grootschermer

het slopen en herbouwen van een stolp met schuur

0000587809/20236080

Ridderstraat 9 Alkmaar

het omzetten van bestemming kantoor naar maatschappelijke woningen en het plaatsen van dakkapellen/dakopbouwen

0000489247/20231463

Payglop 25 Alkmaar

het verbouwen van een pand en toevoegen 4 appartementen