Geluidshinder bouw of sloop, ontheffing

Gaat u bij een activiteit (zoals een bouwactiviteit) geluidshinder veroorzaken? Dan heeft u een ontheffing nodig. De gemeente wil zo onnodig overlast beperken.

De ontheffing geluidshinder is voor bij bouw-, sloop- en/of infrastructurele projecten. Die buiten de normale werktijden zijn. Er zijn hiervoor regels die gevolgd moeten worden. Hiermee wordt overlast voor de buurt wordt voorkomen.

Organiseert u een optreden in uw horecabedrijf? Vraag dan een kennisgeving incidentele festiviteit aan.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen

Tussen 07.00 – 19.00 uur op werkdagen heeft u geen ontheffing nodig. Alleen als u voldoet aan de volgende twee voorwaarden.

 1. U houdt u aan de geluidsnormen die staan in het landelijk Bouwbesluit 2012.
 2. Het werken en aanhebben van apparaten gebeurt volgens de Circulaire Bouwlawaai 2010.
 • Inwoners: DigiD
 • Bedrijven: eHerkenning
 • Gegevens van de machines die gebruikt worden. Daarbij ook de geluidsgegevens hiervan.

Als het van toepassing is:

 • Een situatieschets waar de werkzaamheden zullen zijn;
 • Een planning van de werkzaamheden;
 • Een akoestisch onderzoek of akoestische onderbouwing.

Bent u een inwoner? Dan gebruikt u het formulier ontheffing geluidshinder bouw of sloop voor inwoners.

Bent u vertegenwoordiger van een een bedrijf? Dan gebruikt u het formulier ontheffing geluidshinder bouw of sloop voor bedrijven.

U betaalt € 69,93

U hoort binnen 8 weken of uw aanvraag is goedgekeurd.

De voorwaarden voor het aanvragen van ontheffing zijn:

 • U gebruikt de stilste technieken en materialen.
 • U deelt de bouwplaats zo in dat het geluid beperkt blijft.
 • U zorgt dat de geluidshinder zo kort mogelijk duurt.
 • U laat omwonenden op tijd weten dat er werkzaamheden komen.