Melding (klacht) woon- en leefomgeving

U kunt de gemeente laten weten dat u ergens last van heeft. Of dat u denkt dat er regels worden overtreden. Als u een melding doet kunnen wij u daarna op de hoogte houden van de situatie in uw woon- en leefomgeving.

Melding over (ver)bouw, sloop, gebruik bouwwerken/gronden

Meldingen over (ver)bouw, sloop, kappen, monumenten en het gebruik van bouwwerken en gronden en andere activiteiten met betrekking tot de fysieke leefomgeving kunt u via dit formulier indienen. Bijvoorbeeld over problemen met het (ver)bouwen van een bouwwerk, maar ook over de staat en het gebruik van gronden en bouwwerken. De gemeente controleert op bouwtechnische voorschriften, veiligheid en of er gebouwd wordt volgens de verleende vergunning.

Melding horeca, openbare orde en veiligheid

Meldingen over overlast van horeca of evenementen worden behandeld door openbare orde en veiligheid. Zie hiervoor de pagina Overlast.

Melding over verhuurder

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet Goed Verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels dan kan een huurder dit bij de gemeente melden.

Je kunt een melding doen als bijvoorbeeld sprake is van discriminatie, intimidatie. Of als er een te hoge waarborgsom wordt gevraagd. Bekijk de pagina meldpunt wet goed verhuurschap.

Milieu

Meldingen over milieu-activiteiten of het milieu, zoals:

 • Stank of geluidsoverlast,
 • bodemprobleem,
 • en dergelijke

geeft u door op de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Gebiedsteams

Heeft u vragen over de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt? Dan kunt u terecht bij de gebiedsteams via de pagina Gebieden.

Burenruzie?

U kunt contact opnemen met De Bemiddelingskamer via e-mail: info@debemiddelingskamer.nl.

Wijkagent

De wijkagent is bereikbaar bij:

 • sociale problemen,
 • overlast
 • signalen van (drugs)criminaliteit,
 • allerlei opvallende zaken in de wijk.

Elk gebied heeft een eigen wijkagent. Op de pagina van de gebiedsteams, Gebieden, leest u hoe u in contact komt met uw wijkagent.

In gevaarlijke situaties doet u altijd melding bij de politie.

Soms kunnen wij uw melding niet afhandelen, maar een andere overheidsinstantie wel. Dan sturen wij uw melding door. Bijvoorbeeld naar de politie of het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

 • Toezichthouders mogen gebouwen betreden zonder toestemming. Dit geldt niet voor het binnentreden van de woning zonder toestemming van de bewoner. Hiervoor bestaat een aparte procedure.
 • Toezichthouders mogen informatie opvragen.
 • Toezichthouders hebben het recht om zakelijke gegevens en bescheiden in te zien en mogen hier kopieën van maken. Gegevens van persoonlijke aard mogen niet gevorderd worden.
 • Toezichthouders mogen zaken onderzoeken, zoals het nemen van monsters, het openen van verpakkingen en zo nodig, spullen meenemen.
 • Constateert de gemeente dat de voorschriften niet worden gehandhaafd, dan kan zij de bouw stilleggen of de toegang tot het gebouw sluiten.

Bij een melding wordt er onderzocht of er sprake is van illegale bouw of illegaal gebruik. Als dat zo is, dan neemt de gemeente contact op met eigenaar zodat het illegale bouwwerk wordt verwijderd of het illegale gebruik wordt gestaakt. Ook kan het zijn de eigenaar in de gelegenheid wordt gesteld om het illegale bouwwerk of het illegale gebruik alsnog, als dit mogelijk is volgens de regelgeving, te legaliseren door het aanvragen van een omgevingsvergunning. Weet u niet zeker of de bouwwerkzaamheden illegaal zijn? U kunt ook de vergunningencheck doen op het omgevingsloket.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier:

Als u ons wil bellen over dit onderwerp dan kan dat. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur. Ons telefoonnummer is 14 072.