Rioolaansluiting woning aanvragen

Als u een nieuwe woning bouwt, moet het worden aangesloten op de riolering. De gemeente is verplicht uw afvalwater te ontvangen. Daarom verzorgen wij de rioolaansluiting van uw woning vanaf uw perceelgrens tot op het openbare rioolstelsel.

Inwoners vragen een rioolaansluiting aan door het Rioolaansluiting aanvraagformulier – Stadswerk072 in te vullen.

U betaalt € 588,45 per perceel per aansluiting.

U betaalt € 1.752,70 wanneer de weg open moet om het riool aan te sluiten.

Meer informatie over de kosten leest u op het aanvraagformulier rioolaansluiting.

Om regenwater en afvalwater gescheiden op te kunnen vangen, moet er een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig zijn. In een groot deel van Alkmaar is dit al het geval. Daar waar dit nog niet zo is, zal dit in de toekomst gerealiseerd worden. U dient dus bij het ontwerpen van uw riolering van een gescheiden rioolstelsel uit te gaan. Ook voor die gebieden waar nog geen sprake is van een gescheiden rioolstelsel. Op die manier kan uw perceel straks eenvoudig op een gescheiden rioolstelsel worden aangesloten.