Adresonderzoek, verzoek tot uitschrijving

De gemeente controleert of inwoners op het juiste adres ingeschreven staan. Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te doen.
Instellingen en overheidsorganen die gegevens uit de administratie van de gemeente gebruiken, kunnen ook om een adresonderzoek vragen. Een adresonderzoek is gratis.

Bent u inwoner dan vult u het formulier verzoek tot adresonderzoek voor inwoners met DigiD in.

Zodra uw verzoek ontvangen is, start een medewerker burgerzaken een adresonderzoek. Dit duurt enige tijd. Uitschrijving kan alleen als de vorige bewoner zelf aangifte doet van adreswijziging of als uit ons onderzoek blijkt dat de persoon er niet (meer) woont. De wettelijke procedure duurt gemiddeld 3 maanden.

Bel met telefoonnummer 14 072.

Om de kwaliteit van onze gegevens te blijven optimaliseren neemt de gemeente Alkmaar deel aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Hierbij doen wij onderzoek naar adressen waar twijfels bestaan over de juistheid van de registratie.

Wilt u meer informatie over de LAA? Kijk dan op https://www.rvig.nl/brp/landelijke-aanpak-adreskwaliteit-laa