Brievenbussticker

Op deze stickers staat welke reclame u niet wilt ontvangen. Het gaat om post waar uw adres niet op staat. Bijvoorbeeld reclamefolders en huis-aan-huisbladen.
U kunt de stickers gratis ophalen bij het Stadskantoor. Bent u niet de gelegenheid om langs te komen, bel dan met 14 072.

Voor reclame met uw adres erop kunt u zich afmelden bij Stichting Postfilter.

Als u geen ongeadresseerde reclame wilt ontvangen, dan:

  • Plak een Nee-Nee sticker op uw brievenbus als u geen ongeadresseerde reclame en géén huis-aan-huisbladen wilt ontvangen;
  • Plak een Nee-Ja sticker op uw brievenbus als u geen ongeadresseerde reclame maar wél huis-aan-huisbladen wilt ontvangen.