Verhuizing doorgeven

Geef uw verhuizing online aan ons door via het formulier verhuizing doorgeven met DigiD.

Bij de online aanvraag vragen wij de volgende bewijsstukken:

 • Ondertekend huur- of koopcontract of bewijs van eigendom.
 • Bij antikraak/leegstandsbewaking: oppasovereenkomst of huisbewaringsovereenkomst.
 • In geval van inwoning: ingevulde en ondertekende toestemmingsformulier hoofdbewoner.

Zorg ervoor dat u deze bewijsstukken heeft, voordat u de online aanvraag start. Tijdens de aanvraag vragen wij u deze stukken te uploaden.

 

U geeft uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. U wordt automatisch uitgeschreven uit onze gemeente.

Maak een afspraak om persoonlijk langs te komen. Of bel 14 072.

 

Wij verwerken uw verhuizing in de basisregistratie personen. Wij houden hierbij de door u opgegeven verhuisdatum aan. Een paar dagen na de door u opgegeven verhuisdatum is uw nieuwe adres te zien bij uw persoonlijke gegevens in www.Mijn.Overheid.nl.

U geeft uw verhuizing door vanaf 4 weken voor de verhuisdatum tot 5 dagen erna. Geeft u de verhuizing later door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft uw officiële verhuisdatum.

 • Uw eigen verhuizing doorgeven
  • Dat kan als u 16 jaar of ouder bent.
 • Verhuizing voor iemand anders doorgeven. Dat kan voor:
  • Uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent.
  • Uw echtgenoot of geregistreerd partner.
  • Uw meerderjarige kind, als hij of zij mee verhuist.
  • Uw ouder, als hij of zij mee verhuist.
  • Iemand die onder curatele staat, als u curator bent.

Let op:
U kunt geen verhuizing doorgeven van bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder geregistreerd partnerschap. Dat kan alleen deze persoon zelf doorgeven.

Wij geven uw nieuwe adres door aan andere overheidsinstanties- en publieksrechtelijke instellingen. Voorbeelden hiervan zijn: Belastingdienst, Hoogheemraadschap, Sociale Verzekeringsbank en Zorgverzekeraar.

Aan commerciële instellingen zoals banken en verzekeraars geeft u zelf uw nieuwe adres door.

U bent wettelijk verplicht om aan de gemeente door te geven waar u woont. Wanneer u niet op tijd uw verhuizing doorgeeft, kunt u daarvoor een bestuurlijke boete krijgen. U riskeert een boete wanneer u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon er niet woont.