De Hertog

De gemeente Alkmaar en woningcorporatie Woonwaard zijn van plan om samen een woonproject te ontwikkelen op de busremise aan De Hertog. Op deze plek wordt gekeken naar de mogelijkheden voor de bouw van een woonvoorziening voor 20 tot 24 Alkmaarse jongeren, tussen de 23 en 27 jaar. Momenteel moet er nog veel uitgewerkt worden en wordt gezocht naar de meest optimale invulling binnen het gebied. De plannen zijn nog in een zeer vroeg stadium. Zodra er concrete informatie is over het project, organiseren wij in 2023 een informatiebijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden. 

Gepland wordt om de bebouwing op de busremise te plaatsen, aan de oostzijde. Dat is momenteel nog geasfalteerd. De precieze uitwerking moet nog gemaakt worden en staat nog niet vast. Er wordt dus niet recht voor de woningen gebouwd.

Dat is nog niet bekend. Gedacht wordt aan 2 tot 3 bouwlagen. Dat is vergelijkbaar met de nok van een eengezinswoning.

Het moet nog onderzocht worden hoeveel ruimte het project nodig heeft, maar het heeft de voorkeur het groen zoveel mogelijk te laten staan.

Nee, ook de parkeerplaats willen we het liefst behouden.

Afhankelijk van de uitwerkingen komen er 20 tot 24 woningen, geschikt voor 1-persoonshuishoudens.

Dat is nog niet zeker. Omdat er veel vraag naar woningen is willen we zo snel mogelijk starten. Maar we moeten wel de wettelijke procedures doorlopen. De ontwikkeling start mogelijk over 1,5 tot 3 jaar.

De woningen zijn voor Alkmaarse jongeren tussen de 23 en de 27 jaar. 6 van de woningen worden gereserveerd voor jongeren vanaf 18 jaar die uitstromen uit de maatschappelijke opvang en die nog begeleiding krijgen in het zelfstandig wonen.

Momenteel wordt gedacht aan 15 jaar.