Inschrijven standplaats woonwagen

Vanaf 1 juli 2024 kunt u zich inschrijven met DigiD voor de Lijst ingeschreven standplaatszoekenden. Lees hieronder over de voorwaarden en aan te leveren stukken.

Let op: Uw aanvraag kan worden goedgekeurd of afgewezen, maar het is ook mogelijk dat wij u vragen om aanvullende documentatie. U ontvangt van ons bericht over de status na behandeling van uw aanvraag.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Inschrijven

Alleen standplaatszoekende woonwagenbewoners kunnen zich inschrijven. U moet kunnen aantonen dat u aan het afstammingsbeginsel voldoet. Dat betekent dat u afstamt van woonwagenbewoners (Circusartiesten, Kermisexploitanten, Reizigers, Roma of  Sinti). De toekenning van het aantal punten wordt grotendeels bepaald door de nauwe familieband met de Alkmaarse woonwagengemeenschap. Dit zijn de bewoners op de huidige locaties Bestevaerstraat, Mondriaanstraat en Scheldestraat.

Om u te kunnen inschrijven hebben we de volgende stukken nodig die uw afstamming aantonen:

  • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) met woonhistorie;
  • Uittreksel BRP met ‘oudernamen’ (hiermee toont u uw familieband aan);
  • Eventueel een ander document dat volgens u uw afstamming en familierelatie met de huidige woonwagenbewoners op de drie voorgenoemde woonwagenlocaties voldoende aantoont.

Als u op dit moment inwoner van de gemeente Alkmaar bent, dan kunnen wij deze gegevens voor u opzoeken in de Basisregistratie Personen (BRP). U moet dan toestemming geven dat uw gegevens worden gecontroleerd in de BRP. Als u een inwoner bent van een andere gemeente, dan moet u deze stukken zelf bij uw eigen gemeente aanvragen. Hier zijn vaak kosten aan verbonden. Deze kosten kunnen per gemeente verschillen.

Momenteel zijn aan de aanmelding nog geen kosten verbonden. Vanaf 1 januari 2025 kost het aanmelden € 35. De inschrijving is één jaar geldig en kan elk jaar worden verlengd. Hier ontvangt u ieder jaar bericht over. De kosten voor verlengen worden elk jaar opnieuw vastgesteld. voor 2025 wordt dit € 17,50.